• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 67
  Bugün Toplam : 93
  Genel Toplam : 511308

Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna
(Bir Eskatoloji Miti olan Tufandan Klasik Türk Şiirinde Şarap Metaforuna )

Yazar : M. Esat HARMANCI    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 7
Sayfa : 57-68


Özet
İslam kültür dairesinde şekillenen klasik Türk edebiyatı, bir kültür ürünü olması hasebiyle, bu coğrafyaya etki eden tüm kültürel katmanlardan da nasibini almıştır. Özellikle Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasının dinler ve medeniyetler odağı olması bakımından, henüz adı konulmamış pek çok mit ve ritüelin İslam kültüründe hayatını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir eskatoloji öğesi olan Nuh ve onun gemisi etrafında anlatılagelen kıssalar, değişen din ve kültür şartlarında da mitolojik anlamını korumayı sürdürmüştür. Adına, israiliyat ya da efsane deyip geçemeyeceğimiz önemli ve bir o kadar hassas olan bu etkileşim, evrensel mitoloji okulunun kılavuzluğunda da birtakım anlamlar ifade etmektedir. İslam dininde yasaklanmış bir içecek olan şarap ile bir peygamber olan Nuh’un yan yana getirilmiş olması, bugün için hoş karşılanmasa da klasik Türk edebiyatında, şarabın keyfiyeti, kadehin icadı ve şekli çevresinde tufan ve Nuh’un gemisi bağlamında zengin bir alegori oluşmuştur. Bu makalede, İslami kültür coğrafyasında hayat bulmuş ve türlü yolculuklar sonucu bu kültürle tanışmış olan tufanla ilgili anlatının, klasik Türk edebiyatında şarap bağlamında ele alınışı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Eskatoloji, Nuh, tufan, şarap, klasik Türk şiiri.

Abstract
Classical Turkish literature, consists of an Islamic culture around, by reason of being a product of culture affected all cultural layers in the geography domain. We can say that many untitled myths and rituals in the Islamic culture, in terms of being focus of religions and civilizations of the geography of the Middle East and Anatolia. The culture revolve around Noah and his ship, an eschatology myth, continued to protect of the mythological meaning under conditions of varying religions and cultures. This interaction, is just as important and sensitive and can not pass renaming israiliyat or legend, refers to a number of meanings guided the universal school of mythology. Despite of the fact that the introduction of side by side of wine, a drink is prohibited in the religion of Islam, and Noah, is a prophet, frowned upon today, consists of rich a allegory in the context of the flood and Noah's ship, around nature of wine, the invention of the glass and the shape in classical Turkish literature. In this article, we will evaluate handling of narrative grown up around flood, found life in Islamic culture geography and were introduced in this culture as a result of round trips, context of the wine in the calical Turkish literature.

Keywords
Eschatology, Noah and the flood, wine, classical Turkish poetry.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri