• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 6
  Genel Toplam : 587377

Şehrîzâde Muhammed Saîd Vahdetî’nin (ö.1764/65) Şairler Tezkiresi Mahzenü’s- Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu‘arâ Üzerine
(Shahrizadah Muhammad Sa’îd Vahdatî’s Dictionary of Biographies of Poets: Mahzenü’s-Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ )

Yazar : Ersen ERSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 7
Sayfa : 45-56


Özet
Bu yazıda XVIII. asır yazarlarından Şehrîzâde Muhammed Sa’îd Vahdetî’nin kaleme aldığı ve tezkirelerle ilgili kaynaklarda zikredilmeyen “Mahzenü’s-Safâ Kenz-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ” adlı biyografik eser tanıtılmaktadır. Öncelikle kaynaklarda geçtiği halde bugün elimizde olmayan bazı tezkirelere temas ettik. Daha sonra çalışmamızın konusunu teşkil eden eserin yazarı, Şehrîzâde Muhammed Sa’îd’in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdik. Bunu müteakip eserin tavsifini yaptık. Daha sonra tezkirenin muhtevasında kaydedilen II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud gibi şair padişahların biyografilerinin, fetihlerinin, zamanlarındaki devlet adamlarının ve padişahların şiirlerinin incelendiğini anlattık.

Anahtar Kelimeler
Şehrîzâde Muhammed Sa’îd Vahdetî, Mahzenü’s-Safâ Kenzi-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ, Tezkire.

Abstract
In this article we introduce a dictionary of biographies of poets written by Shahrizadah Muhammad Sa’îd Vahdati who is one of the biography and chronical writers of XVIII’th centrury of Ottoman Empire. Firstly we mentioned names of some biographies of poets that resources recorded but even one copy of them has not reached upto today. After that we analyzed characteristics of the manuscript in terms of form and content. Lastly we written down that Shahrizadah Muhammad Sa’îd studies sultan poets like II. Murat, Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murat, III. Mehmed, I. Ahmed, II. Osman, IV. Murad, Sultan İbrahim, IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, I. Mahmud, their works, wars, viziers and poems.

Keywords
Shahrizadah Muhammad Sa’îd Vahdati, Mahzenü’s-Safâ Kenzi-i Dürer-i Zikr-i Şu’arâ, Tezkire.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri