• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 244
  Bugün Toplam : 12
  Genel Toplam : 620650

Cevâbî’nin Mu‘cize-nâmesi
(Cevâbî’s Mu‘cize-nâme )

Yazar : Müjgân ÇAKIR    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 7
Sayfa : 23-44


Özet
Klasik Türk Edebiyatı şekil ve muhteva açısından farklılık arz eden zengin bir metin hazinesine sahiptir. 17. yüzyılda yaşadığı varsayılan Cevâbî isimli şairin yazdığı kaside şeklindeki manzume de bu metinlerden yalnızca biridir. Şiir içinde Hz. Muhammed’in azalarında bulunan mucizeleri anlatması itibariyle dikkat çekmektedir. Bu makalede bahsi geçen manzumenin metni tesis edilecek ve metin incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Cevâbî, mucize, mucizat

Abstract
Classical Turkish Literature has a treasure of texts which differ according to form and content. The “manzume” in “kaside” form composed by the poet Cevâbî, who is thought to have lived in the 17th century, is only one of these texts. The poem attracts attention due to its narration of the miracles found in different parts of Prophet Muhammed’s body. In this article, I will frame the text of this manzume, analyze it.

Keywords
Cevâbî, miracle, mucizât.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri