• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 137
  Genel Toplam : 440990

İbnülemin’in Divan Neşirleri
(Publishing Diwans By Ibnülemin )

Yazar : Murat A. KARAVELİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 4
Sayfa : 27-58


Özet
Türk Edebiyatı araştırmalarının önemli çalışma alanlarından birisi de tarihî metinlerin yayımlanmasına yöneliktir. Tenkitli metin neşirleri; şerh, tahlil ve inceleme gibi çalışmaların sağlıklı yapılabilmesi ve doğru sonuçların elde edilebilmesi için kuşkusuz çok gereklidir. Bu makalede Türk Edebiyatı tarihinde biyografi yazıcılığı ile öne çıkan, bunların her birine çok kıymetli mukaddimeler yazarak yayımlarının gerçekleştirilmesinde en önemli rolü üstlenen İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın

Anahtar Kelimeler
İbnülemin, tenkitli metin neşri, Şeyhülislam Yahya, Ârif Hikmet, Leskofçalı Galip.

Abstract
One of the most important studies of Turkish researchers is about publishing historical texts. As it is known critical editions are very necessary for interpreting and analyzing of texts. Thus, in this study, it is focused on diwans that were published by Ibnülemin Mahmud Kemal Inal who also looms large with his biographies in the history of Turkish literature. These publishings are diwans of Seyhülislam Yahya, Hersekli Arif Hikmet and Leskofcalı Galip that published by Library of Asar-ı Müfide and also these diwans are first in critical diwan publishings. In this study it is also mentioned how these diwans has contributed to publish texts later.

Keywords
Ibnülemin, critical edition, biography, Seyhülislam Yahya, Arif Hikmet, Leskofcalı Galip.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri