• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 55
  Bugün Toplam : 88
  Genel Toplam : 511509

XVI. Asır Divan Şairlerinden Mihrî Hâtûn ve Redd-i Matla‘ Gazelleri
(Mihrî Hatun, One of The 15th Century Poets, and Her Redd-i Matla‘ Gazels )

Yazar : Lütfi ALICI    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 2
Sayfa : 1-18


Özet
XV. asır Osmanlı Devleti’nin kültür ve medeniyet alanında ilerleme asrı olmuştur. Bu asırda kurulan düzenli devlet idaresi ve elde edilen iktisadî refah tabii olarak edebî alana da yansımıştır. Edebî alandaki asıl inkişaf İstanbul’un fethinden sonra olmuştur. Başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere, şehzadeleri; Cem Sultan ile II. Bayezid’in bizzat iştirak ve himayeleri sayesinde edebî muhitlerinde birçok şair yetişmiştir. Bu makalede hülasa olarak XV. asır

Anahtar Kelimeler
XV. asır divan şiiri, Mihrî Hâtun, redd-i matla’ gazel.

Abstract
15th century was an era in which Ottoman Empire underwent a great deal of improvement in culture and civilization. In this century, the administation and economic prosperity of the state were reflected naturally in literary field. The actual improvement in literary field occurred after the conquest of Istanbul. Thanks to attendance and caring of Fatih Sultan Mehmed in particular, Cem Sultan and II. Bayazid, many poets were trained and educated in these literary circles. In this article, after giving a brief introduction to

Keywords
15th century divan poetry, Mihri Hatun, redd-i matla’ gazel.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri