• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 121
  Genel Toplam : 510392

Stilistik Açıdan “Öncelemeler” ve Fuzulî’nin Şiirlerinde “Yüklem Öncelemesi”
(Foregrounding in Stylistic View and Predicate Foregrounding in the Poems of Fuzulî )

Yazar : Cem DİLÇİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 1
Sayfa : 41-94


Özet
Herhangi bir cümle öğesine belli bir amaçla cümlede ilk sırayı vermek sözlü ve yazılı anlatımda önemli bir dil olayıdır. Devrikleme olarak adlandırılan bu dil olayı, manzum ve mensur bütün metinlerde karşımıza çıkar. Cümle öğelerinin bu türlü kullanılması, stilistik açıdan bakıldığında duygusal ve düşünsel çok önemli sonuçlar doğurur. Bu kullanımların ayrıca, cümlenin anlamını belli bir yönde vurgulamak ve güçlendirmek açısından da çok büyük bir etkisi vardır. Böyle kullanımların örneklerine Türk edebiyatının her dönem şiirinde çok sık rastlanır. Bu yazıda

Anahtar Kelimeler
Stilistik, devrikleme, önceleme, divan şiiri, Fuzulî.

Abstract
To pleace a certain item in the beginning of a sentence for a certain purpose is important fact of language in both verbal and written expressions. This is called anastrophe and it can be observed in all poems and texts. Such expressions also have a great effect emphasizing and intensifying the meaning of the sentence in a certain way. Examples for this use are widely observed in all types of poems in all periods of Turkish literature. This article focuses on the examples in which the predicate is used in the beginning of the verse or line in the poems of Fuzulî, who is one of the greatest masters of Ottoman poetry and some other examples from other Ottoman poets are provided as well.

Keywords
Stylistics, anastrope, foregrounding, Ottoman poetry, Fuzuli.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri