• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 32
  Bugün Toplam : 78
  Genel Toplam : 594113

Hikemî Üsluba Yön Veren Bir Şairin Kaleminde Yiğitlik ve Mertlik İle İlgili Algılar: Koca Ragıp Paşa’da Mertçe Eda
(Perceptions Regarding Valour And Bravery in the Text of A Poet Who Directed Hikemi (Erudite) Style: Valorous Manner In Koca Ragıp Pasha )

Yazar : ERDEM SEVİMLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 689-711


Özet
Divan şiirinde Nâbî’den sonra hikemî üslubu şiirlerinde başarıyla ele alan şairlerden biri Koca Râgıb Paşa’dır. Râgıb Paşa, yaşadığı yüzyıla Hikemî tarz ile damga vurarak hikmetli şiirin öncüsü ve Nâbî’nin bu yüzyıldaki güçlü takipçisi olmuş, berceste mısralarıyla göz doldurmuştur. Onun, irsâl-ı mesel şeklinde ifadesini bulan bu tarza en büyük katkısı, fikri şiire dönüştürmesi olmuştur. Bu dönüşümü sağlayan Râgıb Paşa’nın Hikemî üsluba kattığı yönlerden biri de yiğitlik ve mertlik olgusudur. Bu olguları şair, mertçe bir eda ile dillendirmiş, hikemî üslubu ile harmanlamıştır. Divânı’na bakıldığında mertlik ve yiğitlik ile ilgili söylemleri şiir tarzı gereği veciz bir şekilde dillendirildiği görülür. Kaynaklara göre mertçe edanın hâkim olduğu bu şiirlerin Emevîler dönemi siyasî anlayışından temellerini aldığı görülmektedir. O devirde şairlerin halifeleri överken kullandıkları övgü kalıpları, daha sonra Fars ve Türk şiirinde de devam ettirilmiştir. Râgıb Paşa’da bu söylemelerin, memduhun yiğitliği ve kendisinin şairlik tabiatına yönelen yönleri olmak üzere mertçe bir edayla tasvir edildikleri görülmektedir. Bu makalede bu yönler örnek şiirlerden hareketle incelenmiştir. Bu incelemelere ayrıca Râgıb Paşa’nın hikemî üslubundan yansıyan yönler de eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Koca Râgıb Paşa, Hikemî üslup, Mertçe eda, Yiğitlik, Mertlik.

Abstract
One of the poets who successfully handled the Hikemi (erudite) style in his poems in Divan poetry after Nâbî is Koca Râgıb Pasha. Râgıb Pasha, who left his mark on the century he lived in with Hikemî style, became the pioneer of erudite poetry and a strong follower of Nâbî in this century, making a strong impression with his berceste (distinguished) verses. His greatest contribution to this style, which found its expression in the form of irsâl-ı mesel (parable), was the transformation of the idea into poetry. One of the aspects that Râgıb Pasha, who provided this transformation, added to the Hikemi style is the phenomenon of bravery and valor. The poet expressed this phenomenon in a valorous manner and blended them with his hikemî style. When we look at his Divan, it is seen that his discourses about valor and bravery are expressed concisely due to his poetic style. According to the sources, it is seen that these poems, in which the virtuous tone is dominant, are based on the political understanding of the Umayyad period. The praise patterns used by the poets in that period while praising the caliphs, later it was continued in Persian and Turkish poetry. It is seen that these that these expressions in Râgıp Pasha discourses are depicted in a valorous manner, including the bravery of the memduh (panegyric) and his poetic nature. In this article, these aspects are examined based on sample poems. In addition to these reviews, aspects reflected in the hikemî style of Râgıb Pasha were added.

Keywords
Koca Râgıb Pasha, Hikemi style, Valorous manner, Bravery, Valor.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri