• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 44
  Bugün Toplam : 179
  Genel Toplam : 512200

Nâbî'nin "Mi'râc-nâme"si
(Nâbî's Mi'râc-nâme )

Yazar : Ali Fuat Bilkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 1
Sayfa : 1-8


Özet
Mi’râc-nâmeler, Peygamber Efendimizin mi’râc mucizesinin anlatıldığı edebî eserlerdir. Arap, İran ve Türk edebiyatlarında pek çok mi’rac-nâme türünde yazılmış eser bulunmaktadır. Türk edebiyatında XV. yüzyıldan itibaren görülen bu türün ilk örneği Ahmedî’ye ait olan mi’rac-nâme’dir. Mi’rac-nâmeler üzerine bir doktora tezi hazırlayan Prof. Dr. Metin Akar’ın

Anahtar Kelimeler
Mi’rac-nâme, Şiir, Mu’cize, Türkçe, Edebiyat, Nâbî, Mesnevi, XVI. Yüzyıl.

Abstract
Mi’rac-nâme is a kind of poem which includes the night of the Prophet Mohammed’s miraculous journey. There is a lot of mi’rac-nâmes in the Arab, Iran and Turkish literatures. The first mi’rac-nâme was written in the XVth century in Turkish Literature. XVth century’s Turkish poet Ahmedî wrote the first mi’râc-nâme. Prof. Metin Akar who had a Ph.D about mi’râc-nâme, proved nearly 30 mi’râc-nâmes except Nâbî’s Mi’rac-nâme. This article intends to introduce Nâbî’s work. XVIIth century’s Ottoman poet Nabi besides his ten books also wrote a Mi’rac-nâme. This work is 525 couplets and written in the mesnevi form. Among Nâbî’s hundered of Divan copies, only 6 manuscripts include mi’rac-nâme. This work might be the poet’s final book.

Keywords
Mi’rac-nâme, Poem, Miraculous, Turkish, Literature, Nâbî, Mesnevi, XVIth century.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri