• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 51
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 594118

Molla Yusuf’un Fütüvvet Risalesi
(A Futuwwa Treatise by Molla Yusuf )

Yazar : Vildan Coşkun    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 27
Sayfa : 75-126


Özet
Sûfi ve esnâf ahlakının esaslarını anlatan fütüvvetnâmeler, değerli birer kaynak olmalarının yanında muhtevaları ile de edebî, tarihî, dinî, tasavvufî ve sosyolojik araştırmaların konusunu oluştururlar. Makalemizin konusu, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi Şevket Rado Yazmaları SR 431-01 (1b-19a)’da kayıtlı Molla Yusuf’un (ö. ?) fütüvvet risalesidir1. Çalışmamızda fütüvvet kavramı, tarihi ve Türkçe fütüvvetnâmeler hakkında bilgi verilecek, risalenin kaynağı ve muhtevasındaki temel kavramlar açıklanarak çeviri yazılı metni ortaya konacaktır.

Anahtar Kelimeler
Fütüvvetnâme, Molla Yusuf, Şed kuşanma, Ahîlik, Esnaf pîrleri.

Abstract
Futuwwa books, works that reveal the principles of sufi and artisan ethics, have been the subject of literary, historical, religious, mystical and sociological studies with rich acquaintance they contain, as well as being a valuable written source. The subject of Manuscripts Section SR 431-01 (1b-19a) written by Molla Yusuf (d. ?). In this article, after briefly dwelling on the concept of futuwwa, its history and futuwwa books written in Turkish, the text of the treatise will be revealed, its our article is a treatise registered at the Istanbul Research Institute Library Şevket Rado source will be addressed and some concepts related to its content will be explained.

Keywords
Futuwwetnames, Molla Yusuf, Shed donning, Ahkism, and Patriarchs of artisan.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri