• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 20
  Bugün Toplam : 91
  Genel Toplam : 614793

Classical Turkish Literature and Corpus Linguistics: A Case Study on Darir’s Poems
(Klasik Türk Edebiyatı ve Derlembilim: Darîr’in Şiirleri Üzerine Örnek Durum Analizi )

Yazar : Esra EGÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 221-234


Özet
Historical corpora, the topic of this paper, is one of the research areas in corpus linguistics. In this paper, I will attempt to apply corpus linguistics to analyze the poems of Darir, in order to find his authorship fingerprints and identify his literary style. Darir is a poet who lived during the 14th century. Siretü’n-Nebi is his major work which narrates Prophet Muhammad’s life. His other works include Fütuhu’ş-Şam, Yüz Hadis Yüz Hikaye and Kıssa-i Yusuf. However, recent publications have shown that the content of Yüz Hadis Yüz Hikaye is very similar to another book titled Ferahname written by Hatiboğlu Muhammed. Similarly, another recent study has proved that Kıssa-i Yusuf does not belong to him but to Yusuf-ı Meddah. This study aims to compare his other poems with Kıssa-i Yusuf in regard to word usage and detect the authorship. The result showed that original authorship can be traced by comparing the word frequency of the original and non-original works.

Anahtar Kelimeler
Corpus linguistics, classical Turkish literature, Islamic literature, Erzurumlu Mustafa Darir.

Abstract
Bu çalışmanın konusunu oluşturan tarihî derlembilim, derlembilimin araştırma alanlarından biridir. Bu çalışmada derlembilim, XIV. Yüzyıl şairlerinden Darîr’in şiirlerini analiz etmek ve böylelikle onun edebî tarzını ve şairliğinin kendine özgü yansımalarını aydınlatmak için kullanılacaktır. Darîr, XIV. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Onun en önemli eseri Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı Sîretü’n-Nebî’sidir. Şairin ayrıca Fütûhu’ş-Şâm, Yüz Hadis Yüz Hikâye and Kıssa-i Yûsuf adlı eserleri de vardır. Bununla birlikte son araştırmalar Darîr’e ait olduğu düşünülen Yüz Hadis Yüz Hikâye’nin Hatiboğlu Muhammed’in Ferahâame’si ile çok büyük benzerlikler bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir başka çalışma ise Kıssa-i Yûsuf’un Darîr’e değil, Yûsuf-ı Meddâh’a ait olduğunu ispatlamıştır. Bu makale, Kıssa-i Yûsuf’un Darîr’e ait olup olmadığını anlamak için, şairin diğer şiirlerinde kullandığı kelimeleri Kıssa-i Yûsuf’ta kullanılan kelimelerle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Derlembilim temelli araştırma sonucunda, Darîr’e aidiyeti kesin olan şiirlerdeki kelimeler, ona ait olmadığı kesinleşen diğer şiirlerde kullanılan kelimelerle karşılaştırıldığında, Darîr’in yazarlığının izlerine rastlanabileceği gözlenmiştir.

Keywords
Derlembilim, Klasik Türk edebiyatı, İslamî edebiyat, Erzurumlu Mustafa Darîr.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri