• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 585
  Bugün Toplam : 28
  Genel Toplam : 506385

Necâtî Beyin/Mevlânâ Sâkî’nin Bir Şiiri Üzerine Bazı Düşünceler
(Some Thoughts on a Poem of Necâtî Bey/Mevlânâ Sâkî )

Yazar : Neslihan Polat Aktaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 25
Sayfa : 853-865


Özet
Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki en büyük edebî şahsiyetlerinden biri Necâtî Beydir. Necâtî Bey, temsilcisi olduğu mahallîleşme akımı ile yaşadığı devirde ve sonrasında pek çok takipçisi olmuş, üstad kabul edilmiş, ekol sahibi bir şairdir. Şairi üslupta örnek kabul eden bu takipçilerden biri de kaynaklarda herhangi bir eserinden söz edilmemekle birlikte iki şiir mecmû?asında bazı şiirleri yer alan 15. yüzyıl şairi Mevlânâ Sâkî’dir. Çalışmamızın konusu da Necâtî Bey Dîvânı’nda yer alan iki beyitlik bir kıt?anın aslında şairin takipçilerinden Mevlânâ Sâkî’ye ait olabileceği düşüncesi yahut söz konusu kıt?anın bazı beyit eklemeleriyle Mevlânâ Sâkî’ye ait bir kıt?aya/gazele dönüşmüş olma ihtimalidir. Bunun yanı sıra bahsi geçen iki ihtimal üzerinden Klasik Türk edebiyatı nazım şekillerinden “kıt?a” hakkında daha detaylı düşünülmeye gayret edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Necâtî Bey, Mevlânâ Sâkî, kıt?a.

Abstract
One of the greatest literary figures of Classical Turkish Literature in the 15th century is Necâtî Bey. He is an influential poet who had many followers during and after the period he lived with the indigenization movement he represented. One of these followers is the 15th century poet Mevlânâ Sâkî, whose work is not mentioned in the sources, but some of his poems are included in the poetry collections. The subject of our study is the idea that a two-couplet in the divan of Necâtî Bey might actually belong to Mevlânâ Sâkî, or the possibility that the couplet in question turned into a kıt?a/ghazal belonging to Mevlânâ Sâkî with the addition of some couplets. In addition, efforts have been made to contemplate in a detailed way about “kıt?a” from Classical Turkish Literature verse forms over the two possibilities mentioned.

Keywords
Necâtî Bey, Mevlânâ Sâkî, kıt?a.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri