• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 583
  Bugün Toplam : 25
  Genel Toplam : 506382

Yöneticilere Sunulan Kasideler Üzerinden Osmanlı Edebî Himâye Geleneğinin Seyri
(The Progress of the Ottoman Literary Patronage Tradition Based on Qasidas Presented to the Rulers )

Yazar : Tuba Işınsu Durmuş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 25
Sayfa : 191-275


Özet
Bu makalede Osmanlı dönemine ait basılı divanlar yanında tez olarak hazırlanmış ve henüz basılmamış metinlerde Osmanlı şairlerinin divanlarında devir yöneticilerine yazılmış olan kasideler üzerinden Osmanlı edebi himaye geleneğinin seyri izlenmektedir. Böyle bir çalışma ile Osmanlı yöneticilerine yazılan övgü şiirlerinin niteliği ve niceliği üzerinden hami olarak varlıkları, şiir piyasasında ne ölçüde gündemde oldukları, hangi isimlerin kendi yöneticilik dönemlerinde hami olarak öne çıktıkları gibi sorular da cevap bulmuş ve bir bütün olarak değerlendirilmiş olmaktadır. Makalede divanlardaki övgü şiirleri üzerinden değerlendirildiğinde yüzyıllara göre farklı oranlar olmakla birlikte sarayın desteğinin ve etkisinin her yüzyılda gündemde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
kaside, hami, divan, himaye.

Abstract
In this article, we take a closer look at the historical developments in the Ottoman literary patronage trandition based on qasidas written by the Ottoman poets for the administrators of their times. To this end, we make use of published divans in the Ottoman period as well as as of yet unpublished texts that are prepared as theses. This study enables us to answer and provide an overall evaluation of questions such as what the patron status of Ottoman administrators was, how popular they were in the poetry market and which administrators were more active and involved as patrons in their period. We find that, when evaluated on the basis of the poems of praise in divans, the Ottoman court supported and influened such endavours in each and every century despite the proportional changes in its involvement in different centuries.

Keywords
qasida, patron, divan, patronage.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri