• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 8
  Genel Toplam : 580665

Hangi Attar? Sarı Abdullah Efendi’nin Mesnevî Şerhinde Attar’ın İzleri
(Which Attar? Traces of Attar in Sarı Abdullah Effendi’s Commentary on Mesnevi )

Yazar : Milad Salmani    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 521-553


Özet
XVII. asır Melâmî büyüklerinden Sarı Abdullah Efendi (ö. 1660) şiir neşvesi olan bir âlim ve siyaset adamıdır. Şiirlerini “Abdî” mahlası ile yazan ve Mesnevî-i Manevî’nin birinci cildi üzerine yazdığı Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî adlı şerhten sonra “şârih-i Mesnevî” lakabıyla tanınan Abdullah Efendi, telif ettiği eserlerinde Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere birçok âlimin eserlerinden iktibaslarda bulunmuştur. Söz konusu âlimlerden biri de Feridüddin-i Attar’dır (ö. 1221). Abdullah Efendi Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’nin telifinde “Attar” olarak kaydettiği şairden ciddi oranda iktibas yapmıştır. Ne var ki son dönem yapılan araştırmalara göre birden fazla “Attar”ın yaşadığı ve bu Attarların herhangi bir sebeple Mantıku’t-tayr müellifi Attar’ın eserlerine müdahalelerde bulunduğu ispatlanmıştır. Bu makalede öncelikle Sarı Abdullah Efendi ve Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’sine değinilerek Mantıku’t-tayr müellifi Feridüddin-i Attar ve eserleri kısaca tanıtılmış, diğer Attarlarla ilgili açıklama yapılmış ve son olarak Sarı Abdullah Efendi’nin Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’de bazen isim vererek ve bazen vermeyerek eserlerinden çokça iktibas yaptığı Attar’ın hangi Attar olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sarı Abdullah Efendi, Feridüddin-i Attar, Deryâ-yı Ebrâr, Cevherü’z-zât.

Abstract
A chief figure in Melâmi society of the 17th century, Sarı Abdullah Effendi (d. 1660) was a politician and an intellectual taking great delight in poetry. Known with the title of “commentator of Mesnevî” after writing a commentary named Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî on the first volume of Mesnevî-i Manevî, Abdullah Effendi wrote his poems under the pseudonym “Abdî” and borrowed from Arabic, Persian and Turkish works of several intellectuals so as to include them in his own writings. One of those intellectuals was Feridüddin-i Attar (d. 1221). Abdullah Efendi had a substantial number of borrowings from a poet whom he called “Attar” in his work Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî. Nevertheless, recent studies provide evidence that there was more than one “Attar” at the time and that these people somehow distorted the works of Attar, the author of Mantıku’t-tayr. This article firstly touches upon Sarı Abdullah Effendi and Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî, then gives a brief account of the life and works of Feridüddin-i Attar, the author of Mantıku’t-tayr, and offers explanations on other Attars, and finally discusses from which Attar’s works from that Sarı Abdullah Effendi heavily borrowed -sometimes citing a name and sometimes not- in his Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî.

Keywords
Sarı Abdullah Efendi, Feridüddin-i Attar, Deryâ-yı Ebrâr, Cevherü’z-zât.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri