• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 10
  Bugün Toplam : 90
  Genel Toplam : 614792

Seyyid Nesîmî Dîvânı’nın Kayda Değer Bir Nüshası ve Şairin Neşredilmemiş Türkçe Şiirleri
(An Significant Copy of The Diwan of Seyyid Nesîmî and His Unpublished Turkish Poems )

Yazar : MEHMET ÖZDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 439-504


Özet
Azerî Türkçesi ile şiirler yazan Seyyid İmâdüddîn Nesîmî, Türk dünyasının büyük şairlerindendir. Nesîmî, yazdığı lirik şiirlerin yanında menkıbevî hayat hikâyesiyle de mensubu olduğu milletin hafızasında kalıcı izler bırakmıştır. Bugüne kadar Nesîmî’nin hayatı ve sanatıyla ilgili pek çok çalışma araştırmacıların ve meraklı okuyucuların ilgisine sunulmuştur. Türkiye’de ve Azerbaycan’da neşredilen Nesîmî Dîvânı metinlerinde yer almayan Nesîmî şiirleri konusunda bugüne kadar 6 adet makale yazılmıştır. Nesîmî Dîvânı’nın bilinmeyen nüshaları ya da şiirlerinin yer aldığı mecmualar keşfedildikçe Dîvân’ın yeni neşirlerinde şiir ilavelerini gerektirecek bu çalışmalara yenilerinin eklenmesi de ihtimal dâhilindedir Bu yazıda, Nesîmî’nin Şiraz’da istinsah edilip bir vesileyle Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesine intikal eden yazma divanı ile bu divan içinde yer alan ve bugüne kadar neşri yapılmamış şiirlerinin ilim dünyasına tanıtılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede Nesîmî’nin neşredilmemiş 2 gazeli ve 2 tuyuğunun tam metinleri Latin harfleriyle ve transkripsiyonlu metin halinde araştırmacıların dikkatine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Seyyid Nesîmî, Nesîmî’nin Türkçe şiirleri, Nesîmî’nin neşredilmemiş Türkçe şiirleri.

Abstract
Seyyid İmâdüddîn Nesîmî, who wrote poems in Azerbaijani Turkish, is one of the great poets of the Turkish world. Nesîmî, in addition to the lyric poems he wrote, left lasting traces in the minds of his followers with his epic life story. To this date, many studies on Nesîmî’s life and art have been presented to researchers and curious readers. So far, six research studies have been made on Nesîmî's poems which are not included in the Diwan of Nesîmî published in Turkey and Azerbaijani. As the unknown copies of the Diwan of Nesîmî or the literary magazines containing his poems are discovered, it is likely that such studies can be made which will result in adding new poems to the Diwan's reproduction. In this article, it is aimed to introduce Nesîmî's written diwan which was reproduced in Shiraz and transferred to Bodleian Library of Oxford University and to introduce his unpublished poems in this Diwan to the scholarly world. In this context, the full texts of Nesîmî's 2 non-published ghazals and 2 tuyughs were presented to the attention of the researchers in Latin letters and transcribed texts.

Keywords
Seyyid Nesîmî, Nesimi’s Turkish poems, Unpublished Turkish poets of Nesîmî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri