• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 42
  Bugün Toplam : 13
  Genel Toplam : 580670

Tarihî Metinlerde a/e Edatının Okunması Sorunu
(A Reading Problem in Historical Text a/e Edit )

Yazar : Sadettin Özçelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 425-438


Özet
Tarihî metin okumalarında vazgeçilemez tutum, anlayarak okumaktır. Söz konusu metinleri okurken tecrübelerimiz ve bilgi dağarcığımız her zaman yeterli olmaz. Bildiğimiz kelimeler ve söz yapıları arasında rahatlıkla dolaşabiliriz. Ancak tarihî metnin satırları arasında her adım ve aşamada bilmediğimiz veya anlamadığımız yapılarla karşı karşıya kalmak mümkündür. Bu nedenle anlaşılmayan yerlere soru işaretleri koyarak geçebiliriz. İlk okumadan sonraki zamanlarda, yaptığımız yeni okumalar sayesinde metnin okuyamadığımız kısımlarını anlamamış olduğumuzu fark edebiliriz. Metinleri anlayarak okumak hem kelimeleri hem de kültürü doğru anlamak demektir. Ayrıca tarihî metinleri anlayarak okumak kelimelerin etimolojisini aydınlatmak bakımından da önemlidir. İşte bu makalede tarihî metinlerde yanlış şekilde okunmuş, yapı ve anlam bakımından tam anlaşılmamış olan a/e edatı üzerinde durulacaktır. Söz konusu edatın geçtiği cümlelerden hareketle örnekler üzerinde durulacak düzeltme teklifleri sunulacaktır. Makalede Dede Korkut, Risaletu’n-Nushiyye, Manzum Siyer-i Nebi, El-Ferec Ba‘de’ş-Şidde ve Süheyl ü Nevbahâr vb. tarihî metinlerinden örnekler verilecektir. Adı geçen eserlerde a/e edatının sorunlu okunmuş, yapı ve anlam bakımından tam anlaşılmamış olan örnekleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra edatın metinlerdeki yazım şekilleri üzerinde de durulacak ve değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca Tarama Sözlüğü’nde söz konusu edatın fiillere bitişik şekilde okunarak madde başı yapılmış olan örnekleri üzerinde de durulacaktır.

Anahtar Kelimeler
a/e edatı: baka, bil e, gele, gör e.

Abstract
One of the important points of attention in reading historical texts is reading comprehension. While reading the texts in question, our experience and knowledge are not always sufficient. We can easily navigate between words and phrases that we know. However, it is possible to encounter structures that we do not know or understand at every step of reading historical texts. For this reason, we can pass the words that are not understood by putting question marks. In the times after the first reading, we may notice that we did not understand the parts of the text that we could not read thanks to the new readings we made. To read and understand the texts means to understand both words and culture correctly. It is also important to read and understand historical texts in terms of enlightening the etymology of the words. This article will focus on the a / e postposition, which has been misread in historical texts and is not fully understood in terms of structure and meaning. Based on the sentences in which the postposition is mentioned, correction proposals will be presented, which will focus on examples. In the article, examples from the historical texts of Dede Korkut, Risaletun-Nushiyye, Manzum Siyer-i Nebi, El-Ferec Ba‘de’ş-Şidde and Süheyl ü Nevbahâr etc. will be given. In the aforementioned works, examples of a / e postposition that are read problematically and which are not fully understood in terms of structure and meaning will be emphasized. Then, the writing of the postpositions in the texts will be emphasized and evaluations will be made. In addition, in the Tarama Dictionary, the examples of the postpositions that are made adjacent to the verbs will be discussed.

Keywords
a/e postposition: bak a, bil e, gel e, gör e.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri