• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 20
  Genel Toplam : 580677

BAYKARA MECLİSİ’NDEN YANSIMALAR -Eğlence Meclisleri-Edebî Meclisler-Hikâyeler 4-
(REFLECTIONS FROM THE BAYKARA ASSEMBLY -Entertainment Assemblies-Literary Assemblies-Stories 4- )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 285-349


Özet
Zeynüddîn-i Vâsıfî tarafından Farsça olarak kaleme alınan Bedâyi’u’l-vekâyi’, özellikle Türk kültür ve sosyal hayatına dair ihtiva ettiği geniş ve önemli bilgiler vesilesiyle dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Bedâyi’u’l-vekâyi’de yer alan ve Türkistân coğrafyasındaki Türk kültür hayatına ışık tutup günümüze aktaran iki bölümün tercümesine yer verilecektir. Bunlardan birincisi, Hâce Mecdüddîn Muhammed tarafından tertip edilen ve Alî Şîr Nevâ’î’nin de katıldığı bir meclis ile Nevâ’î etrafında oluşan beş hikâyeden oluşmaktadır. Özellikle bu bölümde yer alan eğlence meclisi, bu dönemde tertip edilen meclislerin hüviyetini geniş, detaylı ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtması bakımından dikkat çekici ve önemlidir. Ayrıca bu bölümde o dönem giyim kuşamlarının teferruatlı bir şekilde tasvir edilmesi de önem arz etmektedir. İkinci bölüm, kitabın yazarı Vâsıfî’nin Semerkand’da bulunduğu sırada meydana gelen çok soğuk ve şiddetli bir kış ile kıtlığın sosyal hayata etkisini içermektedir.

Anahtar Kelimeler
Meclis, Alî Şîr Nevâ’î, Herât, şiir, kültür, sosyal hayat.

Abstract
Written in Persian by Zeynüddîn-i Vâsıfî, Bedâyi’u'l-vekâyi’ draws attention with his extensive and important information on Turkish culture and social life. In this study, the translation of two sections in Bedâyi'u'l-vekâyi’ that shed light on the Turkish cultural life in Turkistan geography and transmitted it to the present day has been translated. The first one consists of an assembly organized by Hâce Mecduddin Muhammad and with the participation of Alî Şîr Nevâ’î and five stories formed around Nevâ’î. Especially the entertainment assembly in this section is remarkable and important in that it reflects the identity of the assemblies organized in this period in a broad, detailed and realistic manner. Also in this section, it is noteworthy that the clothing styles of that period were depicted in detail. The second part talks about the impact of a very cold and violent winter and famine that occurred when the author of the book, Vâsifî, was in Semerkand.

Keywords
Assembly, Alî Şîr Nevâ’î, Herât, poetry, culture, social life.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri