• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 7
  Bugün Toplam : 19
  Genel Toplam : 581296

Bursalı Şair Huldî ve Şiirleri
(The Poet Huldî From Bursa and His Poems )

Yazar : Bilal Güzel    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 257-284


Özet
Bursalı şair Huldî’nin asıl adı Mustafa’dır. Şair, 1667-68 yılında Bursa’da doğmuştur. Bir bezirgânın oğludur. Kaynaklar şairin eğitim aşamalarından bahsetmez. Biyografik kaynaklarda sadece Seyit Feyzullah Efendi’den ders aldığı kayıtlıdır. Aynı şekilde şairin mesleği hakkında da yeterli bilgi yoktur. Tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda Huldî’nin Bursa’da Sultan Orhan Türbesi’nde imaret şeyhliği yaptığı belirtilmiştir. On sekizinci yüzyıl şair tezkirelerinde Huldî’nin şiirlerinden övgü ile bahsedilmiştir ancak şu ana kadar Huldî’nin şiirleri tezkirelerde yer alan birkaç örnek dışında yayımlanmamıştır. Bu makalenin konusunu Huldî’nin biyografisi ve bugüne kadar yayımlanmamış şiirleri oluşturmaktadır. Nuruosmaniye Kütüphanesi 4965/2 numarada kayıtlı şiir mecmuasında Huldî’nin şiirleri yer almaktadır. Mecmuada Huldî’ye ait 1 kaside, 1 Farsça gazel ve 24 Türkçe gazel kayıtlıdır. Makalenin birinci bölümünde başta şair tezkireleri ve Bursa vefeyât-nâmelerindeki bilgiler derlenerek Huldî’nin biyografisine yer verilmiş, şiirlerin şekil ve içerik özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde ise şairin bugüne kadar yirmi dördü yayımlanmamış yirmi altı şiirinin çeviri yazı metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Huldî, 18. yüzyıl, Divan Edebiyatı.

Abstract
The real name of the poet Huldî from Bursa is Mustafa. The poet was born in Bursa in 1667-68. He is the son of a merchant. Sources do not mention the educational stages of the poet. It is registered in the biographical sources that he only took lessons from Seyit Feyzullah Efendi. Similarly, there is not enough information about the profession of the poet. In Tezkires and other biographical sources, it was stated that Huldî was a sheikh in the Sultan Orhan Tomb in Bursa. Huldî's poems were mentioned with praise in the eighteenth-century poet tezkires, but Huldî's poems have not been published until now, except for a few examples. The subject of this article is Huldi's biography and poems that have not been published to date. In the poem mecmua registered in Nuruosmaniye Library numbered 4965, Huldî's poems are recorded. In the poem mecmua, there are 1 kasideh, 1 Persian Gazel and 24 Turkish Gazels that belonged to Huldî. In the first part of the article, poet tezkires and Bursa vefeyât-nâmas will be scanned, and the biography of Huldî will be given and the shape and content features of the poems will be examined. In the second part, the transcribed texts of the twenty-six poems of the poet -in which twenty four of them has not been published until today- will be given.

Keywords
Huldî, 18th century, Divan Literature.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri