• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 580666

Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kataloglanmamış Türkçe Yazmalar Üzerine Tespitler
(Some Remarks on the Uncatalogued Turkish Manuscripts of the State Library of Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin) )

Yazar : Güler Doğan Averbek    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 24
Sayfa : 1-40


Özet
Bu çalışmada Berlin Devlet Kütüphanesi’ndeki kataloglanmamış Türkçe yazmalar üzerine yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular ilim âleminin dikkatine sunulmaktadır. Almanya’nın en büyük devlet kütüphanesi olan Berlin Devlet Kütüphanesi (Staatsbibliothek zu Berlin), 11 milyondan fazla basılı materyale ve 10 milyonun üzerinde mikrofilme sahiptir. Buna ek olarak kütüphanede yazmalar, haritalar ve tarihî gazeteler dâhil olmak üzere iki milyonun üzerinde malzeme bulunmaktadır. Kütüphanenin Şarkiyat Bölümü’nde 3300 civarında Türkçe yazma mevcuttur. 1889 ile 1981 yılları arasında hazırlanan altı farklı cilt ile bu yazmaların 1977’si kataloglanmıştır. Geriye kalan Türkçe yazmalar hakkında, eser ve müellif adları dâhil olmak üzere herhangi bir tespit yapılmamıştır. Bu çalışmada, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında, Berlin Devlet Kütüphanesi Şarkiyat Bölümü’nde yürütülen “Berlin Devlet Kütüphanesi’nde Bulunan Kayıtsız Türkçe Yazmaların Tespiti” adlı proje çalışmaları esnasında tamamı görülen ve temel girdi alanları tespit edilen kataloglanmamış Türkçe yazmalar hakkında öne çıkan hususlar değerlendirilmiş, kayda değer görülen yazmalar bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Yazmalar, Osmanlı Türkçesi, kataloglama, Berlin Devlet Kütüphanesi, Staatsbibliothek zu Berlin.

Abstract
This study presents the findings of “Uncatalogued Turkish Manuscripts in the State Library of Berlin (Staatsbibliothek zu Berlin)” project which is supported by Istanbul Medeniyet University Scientific Research Projects Unit. As the most significant state library in Germany, the State Library of Berlin, founded in 1661, is the German National Library according to international norms. The library holds more than 11 million printed materials and 10 million microfilms. It also contains over two million elements, including manuscripts, maps and historical newspapers. As of 2020, there are about 3300 Ottoman Turkish manuscripts in the Oriental Department of the library. Between 1889 and 1981, 1977 of them were described in six different catalogues. However, there is no information about the remaining Turkish manuscripts. With the scope of the project mentioned here, the basic information card has been prepared for every Ottoman Turkish manuscript that is uncatalogued. This study, which also summarizes our findings, presents some valuable samples of these uncatalogued manuscripts.

Keywords
Manuscripts, Ottoman Turkish, cataloguing, State Library of Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri