• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 132
  Genel Toplam : 510403

Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe Şiir Mecmû‘aları: İnceleme-Dizin
(Turkish Poetry Collections in the Library of Nuruosmaniye: Research and Index )

Yazar : Bünyamin Ayçiçeği    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 16
Sayfa : 227-367


Özet
Türk edebiyatı sahasında araştırma yapan kişilerin, çalıştıkları dönemin kültürel ve sosyal hayâtına, dönemin dînî anlayışına, günlük hayâtın küçük gibi görünen ancak kıymetli bilgiler içeren âdetlerine vâkıf olması önem arz etmektedir. Mecmû‘alar; yazıldıkları dönemi anlama kılavuzu, entelektüel ve sosyal ortamların aynası sayılabilir. Bu bağlamda Türk edebiyatı ve özelinde eski Türk edebiyatı çalışmaları için, yazıldığı dönemin edebî zevklerini, kültür hayâtını, beğenilerini, sosyal ve dînî değerlerini bizlere yansıtan mecmû‘aların önemi büyüktür. İçinde Türkçe manzum ya da mensur eser barındıran mecmû‘aların tesbiti, bunların gün yüzüne çıkarılması, muhtevalarının Türk edebiyatı sahasında çalışacak araştırmacıların hizmetine sunulması, sahayla ilgili araştırma yapacaklara büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu çalışmada, Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki yazmalar taranarak içinde Türkçe şiir bulunduğu tespit edilen 17 mecmû‘a hakkında bilgi verilmiştir. Mecmû‘alarda yer alan Arapça ve Farsça eserlerle Türkçe mensur eserlere, ilgili mecmû‘anın giriş kısmında temas edilmiş, çalışmanın asıl konusunu kapsayan Türkçe şiirlerin de dizini hazırlanmıştır. Her mecmû‘ada yer alan şairlerin mahlası/adı, şiirin nazım biçimi, yer aldığı varak numaraları listelenmiştir. Bu çalışmayla araştırmacıların, ilgi duydukları şairlerin eserlerine kolaylıkla ulaşabilmeleri amaçlanmıştır. Böylece araştırmacılar, Nuruosmaniye Kütüphanesi’ndeki mecmû‘aları bütünüyle taramak yerine, hazırlanan bu çalışmaya müracaat ederek ilgi duydukları şairlerin ihtiyaç duydukları eserlerine yönelebileceklerdir. Ayrıca, belirtilen kütüphanedeki mecmû‘aların kataloglanmasıyla ilgili eksiklikler de düzeltilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Nuruosmaniye Kütüphanesi, Mecmû‘a, Türkçe Şiir, Dizin.

Abstract
Researchers in the field of Turkish literature are expected to be acquainted with the cultural and social understanding of the period they specialize as well as its traditions which might seem trivial in the first place but in fact present significant information regarding the daily life of that time. Poetry collections can be considered to function as the mirror of the period they were written in terms of the intellectual and social platforms they reflect to the reader. In this context, poetry collections have a crucial place in Turkish literature and specifically in Old Turkish literature studies for they reflect the cultural life and literary taste of the period including its social and religious values. It will be of a great service to the researches of the mentioned fields to detect the poetry collections which contain proses and poems written in Turkish and make the data accessible to them for their future studies. After an extensive research carried out in the library of Nuruosmaniye, this study gives information about 17 poetry collections that contain Turkish poems. The pieces in Arabic and Farsi in addition to the proses written in Turkish are referred in the introduction of the mentioned collection while main poems of the focus are indexed. For each collection, pseudonym/name of the poet, verse style of the poem and its foil number is listed. This study aspires to make it easier for the researchers of the mentioned field to access works of the poets they are interested in. Instead of scanning the whole collection of the library of Nuruosmaniye, such researchers will have the opportunity to consult this work to find the necessary information regarding the poems they inquire. Moreover, some problems and scarcity experienced when it comes to catalouging the collections will be tackled aptly.

Keywords
The Library of Nuruosmaniye, Poetry Collection, Turkihs Poetry, Index.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri