• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 132
  Genel Toplam : 510403

Tarihî Metinlerde Yuvarlak Ünlülerin Okunması Sorunu: Süheyl ü Nevbahâr’dan Örnekler
(The Problem Of Reading Rounded Vowels İn Historical Texts: Examples From The Süheyl Ü Nevbahâr )

Yazar : Sadettin Özçelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 669-700


Özet
Arap harfli tarihî metinlerin okunma sorunlarının bir kısmı yuvarlak ünlüler ile ilgilidir. Örnek olarak metinde şeklinde yazılmış olan bir biçimbirimini -anlamlı bir kelime olarak- öli, ulı, üli şeklinde okumak mümkündür. Ancak söz konusu biçimbiriminde yazılmış olan vav harfinin aynı zamanda v ünsüzünü karşıladığını unutmamak gerekiyor. Yani söz konusu biçimbirim - anlamlı bir kelime olarak- avlı, evli şeklinde de okunabilir. Bu durumda okuma şekillerinden hangisinin okuduğumuz metin için doğru veya geçerli olduğu, bağlama göre belirlenir veya anlaşılır. Böylece mümkün olan diğer iki okuma şekilleri elenir. İşte bu bildiride Süheyl ü Nevbahâr’da yuvarlak ünlülerin yanlış okunmuş bazı örnekleri üzerinde durulacak, ortaya çıkan karışıklıklar ile sorunlar bağlam ve kelimelerin yapısı dikkate alınarak çözüme kavuşturulacaktır. Daha sonra yapılan yeni okuma teklifleri tanıklarla güçlendirilecektir. Böylece burada verilen örneklerden hareketle yuvarlak ünlülerin okunuşunda yapılan okuma yanlışları listelenerek gösterilecek ve metinler üzerinde yapılacak çalışmalarda yuvarlak ünlülerin doğru okunmasına bir katkı sunulmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yuvarlak ünlülerin sorunlu okunuşlarına Süheyl ü Nevbahâr’dan örnekler.

Abstract
Some of the problems of reading the Arabic-letter historical texts are related to the rounded vowels. As an example, a grammatical morpheme written in the form of , it is possible to read in three ways: öli, ulı, üli and these are meaningful. However, it should not be forgotten that in this grammatical morpheme, the vav letter corresponds to the v consonant. In other words, the grammatical morpheme in question -as a meaningful word- can also be read as avlı, evli. In this case, it is understood or determined from context that what reading styles are true or valid for the text we are reading. Thus, the other two possible reading styles are eliminated. In this study, some misreaded examples of rounded vowels in Süheyl ü Nevbahar will be emphasized. In addition, the problems and confusion that arise will be solved by considering contexts and word structure. Later, new reading proposals will be strengthened with witnesses. Thus, from the examples given here, the reading mistakes made in the reading of the rounded vowels will be listed, and a contribution will be made to the correct reading of the rounded vowels in the text studies.

Keywords
Examples from Süheyl ü Nevbahar to the incorrect readings of the rounded vowels.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri