• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 30
  Bugün Toplam : 129
  Genel Toplam : 510400

Baykara Meclisi’nden Yansımalar -Edebî Meclisler 3-
(Reflections from Baykara's Assemblies -Literary Gatherings 3- )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 610-668


Özet
Zeynüddîn-i Vâsıfî tarafından Farsça olarak kaleme alınan Bedâyi’u’l-vekâyi’, özellikle Türk kültür ve sosyal hayatına dair ihtiva ettiği bilgiler vesilesiyle dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Bedâyi’u’l-vekâyi’de yer alan ve Türkistan coğrafyasındaki Türk kültür hayatına ışık tutup günümüze aktaran üç bölümün tercümesine yer verilecektir. Bunlardan birincisi, Sultan Hüseyn-i Baykara’nın veziri Hâce Nizâmülmülk-i Hafî ile ilgilidir. Bu bölüm, o dönemde çeşitli sebeplerle öldürülen ileri gelen kişileri ihtiva etmesi ve Muhammed Mü’min Mîrzâ’nın öldürülmesi üzerine yazılan mersiyeler hakkında şairler arasında yapılan değerlendirmeyi kapsaması yönüyle, ayrıca dikkat çekicidir. İkinci bölüm, kitabın yazarı Vâsıfî’nin Semerkan’da bulunduğu sırada Hâce Yûsuf-ı Melâmetî’nin daveti üzerine katıldığı bir meclisi ihtiva etmektedir. Üçüncü bölümde ise Mevlânâ Benâ’î’nin faziletleri ile onun Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Alî Şîr Nevâ’î arasında gerçekleşen bazı latifelere yer verilmiştir. Burada Alî Şîr Nevâ’î ile Şîralî Müzehhib, Nâsır-ı Reng-rîz, Kadı-zâde ve Hâfız Gıyâsüddîn arasında vuku bulan nükteler de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkistan,Herât, Semerkand, Benâ’î, Molla Câmî, Gülhanî, Kuteylî, Tûnî

Abstract
Bedâyi’u’l-vekâyi, which was written in Persian by Zeynüddîn-i Vâsıfî, draws attention especially with the information it contains about Turkish cultural and social life. In this study, the translation of three chapters in Bedâyi’u’l-vekâyi, which sheds light on the Turkish cultural life in the geography of Turkestan, will be included. The first one is about Hâce Nizâmülmülk-i Hafî, the vizier of Sultan Hüseyn-i Baykara. This section is also noteworthy in that it includes the evaluation of the poets about the merits written on the killing of Muhammad Mü’min Mîrzâ and the leading persons who were killed at that time for various reasons. The second part of the book includes a council in which Vâsıfî, the author of the book, was invited by Hâce Yûsuf-ı Melâmetî when he was in Samarkand. In the third chapter, the virtues of Mevlana Benâ’î and some of the jokes that took place between Alî Şîr Nevâ’î, one of the important representatives of his Turkish literature, are mentioned. Here, the jokes between Alî Şîr Nevâ’î and Şîralî Müzehhib, Nâsır-ı Reng-rîz, Kadı-zâde and Hâfız Gıyâsüddî are also included.

Keywords
Turkestan, Herât, Samarkand, Benâ’î, Molla Câmî, Gülhanî, Kuteylî, Tûnî.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri