• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 34
  Bugün Toplam : 124
  Genel Toplam : 510395

Kutadgu Bilig’in Türk Kültür Tarihindeki Yeri ve Gelecek Tasavvurumuzdaki Rolü Üzerine
(On The Place Of Kutadgu Bilig In The History Of Turkish Culture And The Role Of Our Future )

Yazar : Ahmet Arı    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 543-560


Özet
Her toplumun kendine ait bir kültürü olmakla beraber her kültür medeniyetleşmiş değildir. Türk kültürü, mensubu olduğu İslam medeniyetinin oluşumuna yaratıcı hamlelerle iştirak ederek bu medeniyet içerisinde hâkim kültür durumuna gelmiştir. Bu yüzden ayrı bir Türk-İslam medeniyetinden söz edilir. Kültürden medeniyete giden yolun ancak üstün değere sahip metinlerle açıldığını ve birbirine bağlandığını görürüz. Bu metinler, kültürün tekâmülüne hizmet ederek medeniyet için gerekli unsurların oluşumunu ve bir araya gelmesini sağlarlar. Türk-İslam medeniyetinin ortaya çıkmasına katkı yapan bu temel taşı mahiyetindeki eserlerden biri de Yûsuf Has Hâcib tarafından 462/1069-70 yılında yazılan Kutadgu Bilig’tir. Yûsuf Has Hâcib, kültürden medeniyete giden yolda kilit taşı mesabesinde olan ferd, cemiyet ve devlet hayatının ideal bir biçimde düzenlenmesi için gerekli olan bilgi ve erdemlerin nelerden ibaret olduğu, bunların nasıl elde edileceği ve nasıl bir zihniyete ulaşılması gerektiği üzerinde, zamanının çok ilerisinde bir sanatkârlıkla durmuştur. Bu makalede, Kutadgu Bilig’in Türk kültür tarihindeki yerine temas edilerek gelecek tasavvurumuzda oynaması gereken rol üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda esas olarak ilk ve orta öğretim sistemimizde bir eğitim materyali olarak kullanılması ve kimliğimizi kazandıracak kültürün yeniden inşasında nasıl faydalanacağımız hususu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib, Kültür-Medeniyet, Eğitim.

Abstract
Each society has its own culture but not every culture is civilized. Turkish culture participating in the formation of the Islamic civilization with creative moves became the dominant culture in this civilization. Therefore, a separate Turkish-Islamic civilization is mentioned. We see that the path from culture to civilization is opened out and interconnected by the texts being cornerstones. These texts serve to the evolution of culture by forming and bringing together the elements necessary for civilization. Kutadgu Bilig, written by Yusuf Has Hajib in 462 / 1069-70, is one of the most important works of this kind that contributed to the emergence of Turkish-Islamic civilization. Yusuf Has Hajib stood on the necessary knowledge and merits, how to achieve them and what mentality to reach in order to ideal organization of person, community and the state life being keystone of the road from culture to civilization. In this paper, the place of Kutadgu Bilig in the history of Turkish culture and its role should be played in our future imagination will be emphasized. In this context, how it could be used mainly as an educational material in our primary and secondary education system and how we can benefit from the reconstruction of the culture that provide gain of our identity will be discussed.

Keywords
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hajib, Culture and Civilization, Education.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri