• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 35
  Bugün Toplam : 163
  Genel Toplam : 512184

Klasik Türk Şiirinde Bir Sebk-i Hindî Tabiri: Gül-be-Çeşm
(A Phrase Of Indian Style In The Classical Turkish Poetry: Gül-be-Çeşm (Rose To Eye) )

Yazar : Ozan Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 381-389


Özet
Klasik Türk şiirini daha iyi anlamada sözlük ve şerhlerin önemli bir yeri vardır. Şiirin yazıldığı dönemde yaşamış müelliflerin bu tür eserleri, o şiiri anlamada birinci derece kaynak konumundadır. Özellikle Hint üslubuna ait beyitleri anlamak için dönem sözlükleri ve şerhlerini ayrıntılı biçimde incelemek gerekir. Çünkü Hint üslubuyla anlaşılmazlığı hedefleyen şairler, manayı gizlemek için alışılmadık kelimeler kullanır. Bu amaçla çeşitli kelimeleri bir araya getirip yeni yapılar elde eder. Sebk-i Hindî (Hint üslubu) bu tip birçok kelimeye ev sahipliği yapmıştır. Bu tür yapılardan biri de “gül-be-çeşm” tabiridir. Farsça “gül” ve “çeşm (göz)” kelimelerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıkan bu tabir, şairler tarafından “gözde oluşan aklık, körlük, gözdeki benek” manalarıyla kullanılmıştır. Yapıdaki kelimelerin asıl manasına tamamen zıt bu anlam, acı ve karamsarlığı öne çıkarmak isteyen şairler tarafından tercih edilmiştir. Bu makalede “gül” ve “çeşm” kelimelerinden elde edilmiş bu tabirin anlam dünyası incelenip Türk ve Fars şiirinden örnekler verilmiş, böylece bu tabirin tarihî gelişimi ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Şiiri, sözlük, şerh, Hint üslubu, tabir.

Abstract
Dictionaries and commentaries play important role in better understanding of Classical Turkish Poetry. These works of the authors who lived in the period when the poem was written also are the primary sources in for Classical Turkish poems. Especially in order to understand the couplets of the Indian Style (Sebk-i Hindî), it is necessary to examine the periodical dictionaries and commentaries in detail. Because poets aiming at incomprehensibility in Indian Style, they use unusual words to cover the meaning. For this, they bring together various words an obtains new structures. Indian Style includes many. One of these phrases is “gül-be-çeşm (rose to eye)”. This phrase, compiled of two words “gül (rose)” and “çeşm (eye)” in Persian, has been used by the poets with the meanings of luster in the eye, blindness and eye spot. Contrary to the original meaning of the words in the structure, this meaning was preferred by poets who wanted to emphasize pain and pessimism. In this article, the meaning of phrase is derived from the words “gül (rose)” and “çeşm (eye)” is examined and examples from Turkish and Persian poetry are given, thus, the historical development of this phrase is revealed.

Keywords
Classical Turkish Poetry, dictionary, commentary, Indian Style, phrase.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri