• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 125
  Genel Toplam : 510396

Müellifleri Meçhul İki Şehrengiz: Üsküp ve Budin Şehrengizleri
(Two Shehrengizs That Their Authors are Unknown: Üsküp and Budin Shehrengizs )

Yazar : Zahide Efe    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 271-314


Özet
Bir şehrin güzelleri ve güzelliklerini anlatmak üzere kaleme alınan şehrengizler, klasik Türk edebiyatında özellikle 16. yüzyılda rağbet görmüş manzum türlerden biridir. Bu eserler yazıldıkları dönemin toplum hayatını ve kültürünü yansıtması açısından oldukça önemlidir. Edebiyatımızda daha çok İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirler için yazılan bu türde şimdiye kadar tespit edilen eser sayısı 87’dir. Müellifleri bilinmeyen Üsküp ve Budin şehrengizleri de bu türde kaleme alınan ve bugüne kadar varlıkları bilinmeyen eserlerdir. Bu iki eserin tespitiyle birlikte bu türde kaleme alınan eser sayısı 89’a yükselmiştir. Budin Şehrengizi, İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, “Zühdü Bey 226” numarada kayıtlı olan bir şiir mecmuası içerisindedir. Yazılış tarihi belli olmayan eser, mesnevi nazım şekliyle yazılmış olup 148 beyitten oluşmaktadır. Üsküp Şehrengizi ise Milli Kütüphane’deki “06 Hk 436” numaralı şiir mecmuasının içerisinde yer almaktadır. Yazılış tarihi belli olmayan ve mesnevi nazım şekliyle yazılan eser, 101 beyitten oluşmaktadır. Bu çalışmada öncelikle şehrengiz türü ve bu türde yazılmış eserler hakkında bilgi verilmiş; ardından Üsküp ve Budin şehrengizlerinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonunda ise bu iki eserin transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Klasik Türk Edebiyatı, Şehrengiz, Üsküp, Budin.

Abstract
Shehrengizs which are written in order to tell the beauties and glories of a city are one of the poetic types which were in demand in the classical Turkish literature especially in 16th century. These works are very important as they reflect the life and culture of the society that they were written. The number of works which have been determined in this type up to now and written for the cities especially such as İstanbul, Edirne and Bursa in our literature is 87. The shehrengizs of Üsküp and Budin that their authors are unknown are the works which were written in this type and that their existence has not known to today. The number of works which have been written increased to 89 with the determination of these two works. Budin Shehrengiz is in the poetry journal which is registered in Zühdü 226 in İstanbul Süleymaniye Manuscript Library. The work that its writing date is uncertain written in the form of mesnevi poetry and consists of 148 couplets. Moreover, Üsküp Shehrengiz is in the poetry journal with 06 Hk 436 no in The National Library. The work that its writing date is uncertain and written in the form of mesnevi poetry consists of 101 couplets. In this study, the information was given especially about the works in shehrengiz type and which were written in this type; then, a set of evaluations was provided about the form and content features of Üsküp and Budin shehrengizs. At the end of the study, these two works’ transcription-included texts were involved.

Keywords
Classical Turkish Literature, Shehrengiz, Üsküp, Budin.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri