• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 68
  Bugün Toplam : 13
  Genel Toplam : 463268

Hint Üslubu Şairlerinde Orijinalliğin Tezahürü Olarak Yeni Terkipler
(New Phrases As The Manifestation Of Originality In Indian Style Poets )

Yazar : Emrullah Yakut    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 199-219


Özet
Hint üslubu şairleri yeni mazmunlar üretirken eşyaya ve hadiselere yeni anlamlar yüklemişler, eşya ve hadiseler arasında yeni anlam ilişkileri kuran terkipler oluşturmuşlardır. Bu terkiplerin bazıları yeni olmakla birlikte Hint üslubu şairleri arasında yaygınlık kazanmış, bu üslubun müşterek unsurları hâline gelmiştir. Çoğu zaman böylesi müşterek terkipler bilhassa aynı dönemde yaşayan şairler arasında yaygınlık kazanmışsa, bunların hangi şaire ait olduğunu tespit etmek mümkün olmayabilmektedir. Bazı terkipler ise şairler arasında revaç bulmayıp sadece belli bir şaire mahsus kalmış veya kendisinden sonra gelen bir veya birkaç şair tarafından kullanılmıştır. Bu çalışmada Hint üslubunda yaygınlık kazanmamış, hangi şaire ait olduğu tespit edilebilen bazı yeni terkipler ele alınmış, böylece aynı üslup etkisindeki şairlerin hususiyetinin ve orijinalliğinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk şiiri, Fars şiiri, Sebk-i Hindî, orijinal terkipler.

Abstract
As poets of Indian style created new mazmuns (hiding a meaning in metaphorical words or phrases that is associated with its features), they attributed new meanings on things and incidents and formed phrases that established new associations of meaning between things and incidents. Although some of these phrases are new, they gained wide currency among Indian style poets and became common elements of this style. Most of the time it is not possible to determine which poet such common phrases belong to especially if they are widely used among poets of the same period while some other phrases have not gained popularity and remain unique to a single poet or only one or a few subsequent poets. This study deals with some new phrases that are less widely used and can be determined which poet they belong to, and thus aims to reveal the characteristics and originality of poets under the influence of the same style.

Keywords
Turkish poetry, Persian poetry, Indian style, original phrases.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri