• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 48
  Bugün Toplam : 175
  Genel Toplam : 512196

Din, Tasavvuf ve Aşk Değerleri Bağlamında Muhibbî Divanı
(Muhibbî’s Diwan In The Context Of Religion, Sufism And Love Values )

Yazar : Semih yeşilbağ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 23
Sayfa : 159-198


Özet
İnsanoğlu, yaratıldığı ilk zamanlardan beri sürekli yeni şeyler öğrenerek kendini her anlamda geliştirmeye çalışmıştır. Zaman içerisinde oluşturduğu bilgi ve görgü birikimini en yakınından başlamak üzere diğer insanlara aktarmaya başlamıştır. Kısacası insanoğlu, çevresindekileri iyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırma çabası içerisinde olmuştur. İnsanı bu davranışa sevk eden âmil, insanın yaratılıştan getirdiği özündeki iyilik olsa gerektir. Esasında peygamberlerin yaptığı da budur. İnsanın başka bir insana nasihatinin ilk peygamber de olan Hz. Âdem’le başladığını, sonra içinde iyilik hissi ve mesuliyet şuuru taşıyan anne, baba, ağabey, abla, arkadaş, öğretmenden devlet reisine kadar herkesin bu görevi yapma çabası içerisinde olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çalışmada, Yavuz Sultan Selim gibi disiplinli bir babanın nezaretinde çok önemli hocalardan iyi bir eğitim almış, çok kültürlü ve donanımlı bir padişah olan Sultan Süleyman’ın nasihat içerikli beyitleri üzerinde durulmaktadır. Şiirlerinde genellikle Muhibbî mahlasını kullanan Sultan Süleyman, birçok divan şairinin divanında rastlanması mümkün olan hikmet eksenli beyitlere sıklıkla yer vermiştir. Şu hâlde yazıda, cihan padişahı olmak için iyi yetiştirilmiş, 46 yıllık (1520-1566) uzun bir saltanat sürmüş olan bir padişahın şiirleri incelenmiştir. Birinci Süleyman, özellikle yetişme sürecinde ehlinden pek çok nasihat almıştır. Ayrıca kendisi de yetmiş iki yaşında vefatına kadar nice hadise görmüş geçirmiştir. Dolayısıyla yazıda, bu birikimle bir başkasına hangi konularda ne tür nasihatlerde bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızdaki değerler ve nasihatler, dinî-tasavvufî konular ve aşk ana başlıklarıyla tasnif edilmiş ve benzer durumları ifade eden nasihatler arasından uygun örnekler alınarak değerler eğitimi açısından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kanûnî Sultan Süleyman, Muhibbî, nasîhat, değer, değerler eğitimi.

Abstract
Human beings who have developed themselves in every sense by learning new things since the first days of creation have been in an effort to transfer the knowledge and manners they have created over time to other people starting from the nearest, thus directing the people around to good and avoiding evil. The reason that prompts human beings to this behaviour must be the innate good in human beings. In fact, this is what the prophets do. We believe that it won’t be wrong to say that giving advice started with Adam, who is also the first prophet, and then everyone who has a sense of goodness and responsibility from mothers, fathers, brothers, sisters, friends and teachers to head of the state has been in an effort to fulfil this duty. Our study is on advice containing verses of is Suleyman the Magnificent, who was a very sophisticated sultan known to be very well educated by very important teachers under the supervision of a disciplined father like Yavuz Sultan Selim. Suleyman I, who usually used the pseudonym Muhibbî in his poems, frequently included wise couplets which can be found in every poet 's divan in classical poetry. The aim of the present study was to try to find out which advice a Sultan who was well educated to be the Sultan of the World, who received countless advice from experts in different fields during his 46-year-long reign (1520-1566) and who experienced so many events until his death at the age of seventy-two gave to other people with all his experience. The values and advice in our study are classified under the titles of religious-sufistic issues, issues about love. Appropriate examples were chosen from advices expressing similar situations and messages, and these were examined in terms of values education.

Keywords
Kanûnî Sultan Süleyman (Suleyman the Magnificent), Muhibbî, advice, value, values education.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri