• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 26
  Bugün Toplam : 3
  Genel Toplam : 587374

Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinde Bulunan El Yazmalarının Dökümü
(Inventory of Manuscripts Found In Kutahya Municipality Mustafa Hakkı Yeşil Library )

Yazar : Ersen Ersoy    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 713-1034


Özet
Türkiye, İslâmî el yazmalarına sahip olma bakımından ilk sıralarda gelmektedir. El yazması eserlerin kültür, edebiyat ve dil tarihi bakımından büyük bir değer taşıdıkları inkâr edilemez bir gerçektir. Bu makalede ilk olarak el yazması eserlerin dil, kültür ve tarih yazıcılığındaki önemine değinilmiştir. Daha sonra Germiyan ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir kültür merkezi olan Kütahya şehrinin el yazması eserler bakımından önemine temas edilmiştir. Bu şehirde yer alan, ihtiva ettiği yazma eserlerle büyük bir kıymete sahip olan Vahîd Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi, Tavşanlı Zeytinoğlu İlçe Halk Kütüphanesi ve Kütahya Belediyesi Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesinden bahsedilmiştir. Akabinde altmış yıl boyunca topladığı kıymetli kitaplarını memleketi Kütahya’ya bağışlayan Mustafa Hakkı Yeşil’in kısaca hayat hikâyesinden bahsedilmiştir. Bundan sonra Mustafa Hakkı Yeşil’in kurduğu kütüphane hakkında teknik bilgiler verilmiştir. Kütüphanedeki yazmaların dillere göre tasnifi yapılmıştır. Müelliflerin kendi kalemlerinden çıkan eserler ile yegâne ya da nadir olan nüshalar hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak mezkûr kütüphanede yer alan el yazması eserlerin dökümü araştırmacıların ilgisine sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kütahya, Mustafa Hakkı Yeşil, el yazması, müellif hattı, nadir nüsha.

Abstract
Turkey one of the richest countries in terms of having Islamic manuscripts. It is a well known fact that manuscripts are very important sources in writing cultural, literary and lingual history. In this article firstly we are dealing with the importance of manuscripts in terms of lingual, cultural researches and historyography. Then we are mentioning the importance of Kütahya city in terms of having manuscripts and we are talking about manuscript libraries in the city. Later biography of Mustafa Hakkı Yeşil who has collected manuscripts and rare books for 60 years and to the end of his life endowed his collection to Kütahya in which he has born and raised is given. Moreover technical information about his library is given. After that manuscripts are classified in terms of languages. Autographs and rare manuscripts are underlined. Finally inventory of manuscripts found in the library is presented to the interest of researchers.

Keywords
Kütahya, Mustafa Hakkı Yeşil, manuscripts, autographs, rare manuscripts.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri