• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 7
  Bugün Toplam : 98
  Genel Toplam : 520567

Süheyl ü Nevbahar’da Vezin Tasarrufları
(Poetry Savings in The Süheyl ü Nevabahar )

Yazar : Sadettin Özçelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 611-642


Özet
Tarihî edebi manzum metinlerde kafiye, redif ve aliterasyon gibi ahenk unsurları veya özelliklerinden söz edilebilir. Örnek olarak manzum metinlerde kelimelerin seslerinde, hecelerinde eksiltme veya genişletme yönlü tasarruflar söz konusu olabilmektedir. Tarihî manzum metinler ölçüye, kafiyeye ve başka ahenk unsurlarına dayanan bir yapı göstermektedir. Söz konusu tasarruflar da manzum eserlerin ölçülü ve ahenkli yapısı ile yakından ilgilidir. Yani kelimelerin seslerinde ve hecelerinde yapılan eksiltme veya genişletme yönündeki tasarruflar; ölçüyü veya kafiyeyi sağlamak içindir. Şiirde söz konusu geleneğin nasıl sürdüğünü, hangi konulara önem verildiğini tespit etmek metinleri doğru okuyup doğru anlamak bakımından önemlidir. Şairlerin vezni sağlamak için yaptıkları tasarruflar kelimelerin geçici kullanım şeklini ortaya çıkarmış olmaktadır. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr mesnevisinde geçen vezin tasarrufları konusu ve örnekleri üzerinde durulmaktadır. Tarihî manzum metinlerin doğru okunması konusunda bu örnekler önemli bir anahtardır.

Anahtar Kelimeler
Ahmed Bin Mesud, Süheyl ü Nevbahâr, vezin tasarrufları.

Abstract
In the historical literary texts, different harmony and stylistic elements or characteristics can be seen. For example, in verse texts, the voices of the words may be reduced or expanded in the syllable. Historical verse texts form a structure based on metrics, rhyme, and other elements of harmony. These calculations were made with a measured and harmonious structure of poetic works. In other words, the savings in terms of decreasing or expanding the voices and syllables of the words; measure or rhymes. In poetry, it is important in terms of how to read the texts correctly and correctly to determine how the tradition is carried out and which subjects are important. The savings that the poets make to provide a lewdness have revealed the temporary use of the words. In this article, the subject of the savings of the meter in Süheyl ü Nevbahar mesnevis and its examples are emphasized. These examples are such an important key of reading historical poetry in the correct reading of texts.

Keywords
Ahmed Bin Mesud, Süheyl ü Nevbahâr, poetry savings.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri