• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 18
  Bugün Toplam : 109
  Genel Toplam : 520578

Enverî-i Erzincânî’nin İlginç Mevlûd-i Şerîfi: Sünbül-i Gülzâr-i Kelâm-i Kadîm
(Enverî's Interesting Mawlid-i Sherif: Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm )

Yazar : İlyas Kayaokay    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 579-610


Özet
Klâsik Türk edebiyatında sayısı yüzü aşkın mevlid türünde eser mevcuttur. Bu eserlerden biri de ne zaman yazıldığı ve müellifinin kim olduğu yeterince bilinmeyen, 17. veya 18. asırda yaşadığını düşündüğümüz Enverî-i Erzincânî’nin Mevlûd-i Şerîf’idir. Bu makalede, kaynaklarda adı geçmesine rağmen incelenip neşredilmeyen bu metnin, Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan iki nüshasından hareketle tanıtılması böylece edebiyat tarihindeki yerini alması hedeflenmiştir. Enverî’nin Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm şeklinde özel bir başlıkla adlandırdığı 141 beyitlik bu mevlidi, kaside nazım şekliyle yazılması, vezni, girişinde Farsça tevhid ve veladet bölümüne doğrudan fahriye ile başlaması gibi bazı şekil özellikleriyle yüzlerce mevlid içerisinde ayrı bir konuma sahip, geleneğe aykırı, ilginç bir metindir. Çalışmada eser ve müellifi hakkında bilgi verildikten sonra metnin transkiripsiyonlu aktarımı yapılacak ve manzumenin mevlid geleneği içerisindeki değeri ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Süleyman Çelebi, Enverî, Nef’î, Mevlid, Kaside.

Abstract
There are more than a hundred works of Mevlid in the classical Turkish literature. One of these works is the Mevlûd-i Şerîf of Enverî-i Erzincânî, whom I think lived in the 17th or 18th century, when it was written and who was not known enough. In this article, this works although it is mentioned in the sources, it is not introduced and published, considering the two copies of Çorum Hasan Pasha Manuscript Library, introduction and examination of the work it is aimed to take its place in the literature of mawlid. This mawlid of 141 couplets which Enverî named with a special title in the form of Sünbül-i Gülzâr-ı Kelâm-ı Kadîm the work has a separate position within hundreds of mawlids, and is an interesting text, contrary to tradition. Because the poem is a different text with some features, such as the writing of the qsida, measure, having a tawhid written in Persian, starting to the qsida praise himself directly. In the study, after giving information about the work and the author, the text will be translated from the Arabic alphabet to the Latin alphabet and the value of the poem will be revealed in the mawlid tradition.

Keywords
Süleyman Çelebi, Enverî, Nef’î, Mawlid, Qasida.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri