• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 20
  Bugün Toplam : 165
  Genel Toplam : 452936

Baykara Meclisi’nden Yansımalar: -Edebî Meclisler 2-
(Reflections from Baykara's Gathering -Literary Gatherings 2- )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 525-578


Özet
Bu çalışma, Semerkand’da Hâce Emîrkâ-i Şâhî’nin evinde gerçekleştirilen edebî bir meclisle ilgilidir. Semerkand’ın ileri gelenlerinden bu meclise katılanlar, Vâsıfî’nin inşâ/sanatlı mektup yazma ve hem muamma yazma hem de çözmedeki maharetini belirlemek için onu sınava tabi tutmuşlardır. Sınavda Vâsıfî, meclise katılanların her birinin istediği konuda, o konuyla ilgili kavramları kullanarak mektuplar yazmıştır. Ayrıca Mevlânâ Ziyâ-i Muammâî tarafından bir sayfaya yazılan ve kendisine çözmesi için verilen yedi muammanın da çözümlerini doğru olarak gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonunda, Vâsıfî’nin Hamse-i Muhayyire adlı eserinin içinde yer alan, çeşitli nazım şekilleri ve türlerde kaleme alınmış Farsça şiirlerine ve bazı tercümelerine yer verilmiştir. Kâtibî’nin “şutr-hücre” kasidesi ile Abdulvâsî-i Cebelî’nin “çâr-der-çâr” ya da “çâr-ender- çâr” şeklinde isimlendirilen kasidesine yazılan nazire, dört bahirde yazılan gazel, hem lugaz hem de muamma olan bir şiir, mısraları, Ebu’l-gazi Muhammed Han’ın isminin harflerinden kurulmuş olan muvaşşah gazel, her mısraı muamma olan bir gazelden çıkarılan rubai bu şiirlerden bir kısmıdır.

Anahtar Kelimeler
Baykara meclisi, Vâsıfî, Semerkand, sanatlı mektup, muamma, Farsça şiir.

Abstract
This study is about a literary assembly held in the house of Hâce Emîrkâ-i Şâhî in Samarkand. Those who have participated in this assembly from the notables of Samarkand, tested him to determine Vâsıfî's skill in artistic letter writing/ ”inşâ” and his success in both "muamma" writing and in solving "muamma". In the examination, Vâsıfî wrote letters on the subject that each of the participants of the parliament wanted, using the concepts related to that subject. In addition, written by Mevlânâ Ziyâ-i Muammâî on a page and he has solved the solutions of seven "muamma" given to him to solve. At the end of our article, Persian poems and some translations in various verse forms and genres in Vâsıfî's Hamse-i Muhayyire are given. The response to the Katibî's “şutr-hücre” kasid and Abdulvâsî-i Cebelî's kasid, which was named as “çâr-derçâr or “çâr-ender-çâr”, a ghazal written in four different poetry sizes, a poem that is both “lugaz” and “muamma”, the verses, muvaşşah ghazal which was established from the letters of the name of Ebu’l-gazi Muhammed Khan, rubai that extracted from an ghazal that is an muamma, is a part of these poems.

Keywords
Baykara council, Vâsıfî, Samarkand, art letter, muamma, Persian poetry.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri