• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 16
  Bugün Toplam : 109
  Genel Toplam : 520578

Konusu Mensur Metin Olan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on PhD Theses with Prose Text )

Yazar : İsmail Güleç    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 307-330


Özet
Üniversitelerimizde 1922 yılından beri Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezler yapılmaktadır. İlk tezden 2018 yılı sonuna kadar yapılan tez sayısı 2500’ü aşmakta, bunun 573’ü Klasik Türk Edebiyatı kürsüsünde yapılmıştır. Bu 573 tezin de sadece 62 tanesinin konusu mensur metin üzerinedir. Klasik Türk Edebiyatı Bilim Dalında yapılan tezler önce metin neşri ile başlamış, daha sonra divan tahlili ile devam etmiş, tekrar metin neşri çalışıldıktan sonra 1990’lardan sonra çalışmalarda belli başlı konular ele alınmaya başlanmıştır. Üniversite sayısının artmasına paralel olarak doktora eğitimi veren üniversitelerin sayısı da artmış, bu durum yapılan tezlerin hem sayısının artmasına hem de konuların farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. Tez konuları da ağırlıklı olarak manzum metinlerden, özellikle divanlardan seçilmiştir. Bu çalışmada yapılan 62 tezin künyeleri verildikten sonra, yapıldığı üniversite, yapıldığı yıl, danışman, konu ve çalışma yöntemleri bakımından incelenmekte ve değerlendirilmektedir. İncelemeye geçmeden önce nesir üzerine kısa bir bilgi verilmekte ve tasnifi üzerine yapılan tartışmalar özetlenmektedir. En sonda ise genel bir değerlendirmenın ardından tespit edilen sonuçlar ve öneriler sıralanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mensur metin, doktora tezi, klasik Türk edebiyatı.

Abstract
In our universities, since 1922, dissertations have been made in Turkish Language and Literature. From the very first thesis to the end of 2018, approximately 2500 dissertations were prepared. 573 of these dissertations were made in Classical Turkish Literature. Of the 573 theses, only 62 are on the prose. Theses in the field of Classical Turkish Literature started with the critical edition of the text, then continued with text analysis. After again the critical edition of the text, in the early 1990s, some literal issues were addressed in the studies. With the increase in the number of universities, the number of universities that provide doctoral education has also increased. This situation prepared the ground for both the increase in the number of theses and differentiation of the subjects. Thesis topics are mainly chosen from verse texts, especially divan. In this study, after the submission of 62 theses, dissertations are examined and evaluated in terms of the year, the university, where it was conducted, consultant, subject and working methods. A brief information on prose is provided before proceeding with the examination and the discussions on the classification of texts are summarized. Finally, the results and recommendations determined after a general evaluation are listed.

Keywords
Prose text, doctoral thesis, classical Turkish literature.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri