• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 132
  Genel Toplam : 510403

Bir Metin Yeniden Yazılırken Neler Değiştirilir: Dâfi‘u’l-Hüzn ve Mahzenü’l-Esrâr Örneği
(What is Changed When A Text is Rewritten: The Case Of Dâfı‘ Al-Huzn And Mahzan Al-Asrâr )

Yazar : Şeyma BENLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 137-170


Özet
Afyon, esrar, berş, boza, şarap, kahve ve benzeri maddelerin teşhis ve intak sanatları yardımıyla birbirlerine karşı üstünlüklerini iddia ve ispat etmeye çalıştıkları keyif verici maddelerin (mükeyyifat) münazarası, Türk münazara edebiyatında en çok işlenen konuların başında gelmektedir. Dâfi‘u’l-Hüzn adlı eser ise bu türün şimdiye kadar bilinmeyen bir halkasını oluşturmaktadır. Müellifi meçhul olan bu eser, Nidâî’nin yeniden yazım örnekleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Dâfi‘u’l-Hüzn, Vardarlı Fazlî tarafından mesnevi şeklinde ve Mahzenü’l-Esrâr adıyla yeniden yazılmıştır. Bu makale Mahzenü’l-Esrâr örneğinde yeniden yazılan eserlerde ne gibi değişiklikler yapılabileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bunun için öncelikle kaynak metin ile yeniden yazılan metin tanıtılmış, muhtevaları hakkında mukayeseli bir şekilde bilgi verilmiş, iki eser arasındaki ilişki açıklanmış ve Türk münazara edebiyatında Dâfi‘u’l- Hüzn’ün yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Ardından Mahzenü’l- Esrâr örneğinde, yeniden yazım sürecinde kaynak metnin ne kadar değişebildiği, hangi hususlarda değişim tasarrufunda bulunulabildiği ayrı başlıklar altında değerlendirilmiş, bu yapılırken de elde edilen bulgular başka eserlerden örneklerle desteklenmiştir. Ayrıca bu değerlendirmeler sırasında Dâfi‘u’l-Hüzn’ün neden nazma çekildiği, kaynak metin üzerinde yapılan değişikliklerin hangi amaçlarla yapıldığı sorularına cevap aranmıştır. Son olarak Dâfi‘u’l-Hüzn’ün çeviri yazımı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vardarlı Fazlî, münazara, keyif verici maddeler, yeniden yazım, Şiîleştirme.

Abstract
The debate of pleasure-giving substances such as opium, bersh, hashish, boza, wine and coffee is the most written topic in Turkish debate literature. In this genre, these subtances fight for superiority over others by means of personification. Dâfi‘ al-Huzn is a hitherto unknown link of the genre. This anonym work is the first rewriting of Nidâî’s Mubâhasât-ı Mukeyyifât. Dâfi‘ al-Huzn was rewritten in mathnawi form by Vardarlı Fazlî with the title of Mahzan al-Asrâr. This paper aims to determine what kind of changes can be made in the rewritten works by giving Mahzan al-Asrâr as an example. For this purpose firstly the source text and its rewriting have been introduced, their contents have been illuminated comparatively, the relationship between them has been explained and the place of Dâfi‘ al-Huzn in Turkish debate literature has been determined. Then, in the case of Mahzan al-Asrâr, how and how much the source text can be changed during the rewriting process has been evaluated under different headings and the findings have been supported by examples from other works. In addition, during these evaluations, the answers to the questions for the purpose of the changes made on the source text and why Dâfi‘ al-Huzn was transferred into poetry have been sought. Finally, Dâfi‘ al-Huzn has been transcripted.

Keywords
Fazlî of Vardar, debate, pleasure-giving substances, rewriting, Shiitization.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri