• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 325
  Bugün Toplam : 195
  Genel Toplam : 495139

İBB Atatürk Kitaplığı “K403” Numaralı Mecmuanın MESTAP’a Göre Tasnifi
(Classfication Of Ibb Ataturk Library Journal Numbered “K403” According to MESTAP )

Yazar : İncinur ATİK GÜRBÜZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 37-110


Özet
Mecmualar, Osmanlı toplumunu anlamaya yönelik önemli kaynaklardandır. Mecmuaların içeriği başta edebiyat olmak üzere dil, tarih, müzik, sosyoloji, biyografi, hukuk, tıp, eczacılık, ilahiyat, astronomi, astroloji gibi günümüzde farklı disiplinler olarak kabul edilmiş alanlara ait kişisel kayıtlardan ya da genel geçer bilgilerden oluşur. İçerdikleri kayıtlar/bilgiler/metinler üzerinden Osmanlı okuryazarlarının birikimleri, estetik zevkleri, okuma alışkanlıkları, şair-şiir tercihleri ve gündelik yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgiler hakkında somut veriler sunarlar. Mecmuaların sayısı ve içerdikleri metinlerin çeşitliliği konu üzerine çalışmayı zorlaştırmaktadır. Konu üzerinde genele şamil çalışmalar kolaylaştırmak için mecmuaların içerik dökümlerinin yapılması ve bu içeriğin farklı bağlamlarda sınıflandırılmasına imkân verecek veritabanlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Edebiyat tarihi açısından ehemmiyet taşıyan bu eserlerin okunmaları ve tasnif edilmeleri, belirli bir süreden beri, edebiyat tarihi çalışanları MESTAP ismiyle anılan proje etrafında toplamış bulunmaktadır. Bu çerçevede birçok mecmua gerek tez olarak çalışılmakta gerekse de çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan Bel_Yz_K_0403 numaraya kayıtlı olan mecmua MESTAP çerçevesinde tasnif edilmiştir. Yazmada mecmuanın derleyicisine, derlenme tarihine vb. ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak içeriği üzerinde yapmış olduğumuz incelemelerden mecmuanın Aydın, Tire, Ödemiş civarında yaşamış ve muhtemelen Bektaşî şeyhi olan ismini bilemediğimiz bir kişi tarafından 19. yüzyılda derlendiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Mecmua, İBB Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K_0403, 19. yüzyıl, MESTAP.

Abstract
Journals are among the important sources for understanding the Ottoman society. The contents of the journals mainly consist of personal records or general knowledge on areas such as literature, language, history, music, sociology, biography, law, medicine, pharmacy, theology, astronomy, and astrology, which are accepted as separate disciplines today. Through the records/information/texts they contain, they provide concrete data about the Ottoman literates' knowledge, aesthetic tastes, reading habits, poet-poetry preferences and the information they need in their daily lives. The number of journals and the variety of texts they contain make it difficult to work on the subject. In order to facilitate generalized studies on the subject, it is necessary to break down the contents of the journals and to develop databases that will allow the content to be classified in different contexts. The reading and classification of these works that are important in terms of the literary history has gathered scholars who work on literary history around the project which is known as MESTAP (Systematic Classification of Journals Project) for a certain period of time. In this context, many journals are both the subjects of thesis and of various studies. In this study, the journal which is registered to the Metropolitan Municipality Atatürk Library with number Bel_Yz_K_0403 will be classified within the framework of MESTAP. In the manuscript, there is no record regarding the compiler, the date of compilation, etc. However, we can say that from the examinations we have made on the contents of the journal, it was compiled in the 19th century by a person who lived in Ödemiş, Tire, Aydın and probably was a Bektashi sheikh whose name we do not know.

Keywords
Journal, IBB Atatürk Library Bel_Yz_K_0403, 19th Century, MESTAP.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri