• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 4
  Bugün Toplam : 97
  Genel Toplam : 520566

Haydarî-zâde İbrahim Efendi ve Manzûmeleri
(Haydari-zade İbrahim Hakkı Efendi and His Poems )

Yazar : Mehmet ALTUNMERAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 22
Sayfa : 1-36


Özet
Haydarî-zâde İbrahim Efendi Haydarî-zâde Âsım Efendi’nin oğludur. 1280/1863-1864 yılında Erbil’de dünyaya gelmiştir. Devlet kademesinde değişik görevlerde bulunmuştur. En önemli görevi ise dört kez ifa ettiği şeyhülislâmlıktır. Ömrünün son döneminde Bağdat’a gelmiş ve burada 1930 yılının Aralık ayında vefat etmiştir. Haydarî-zâde İbrahim Efendi’nin basılmış mensûr ve manzûm eserleri şunlardır: Mezâhib ve Turuk-ı İslâmiyye Târihi (1919), Rü’yâ (1911), Garbdan Şarka (1911), Terkîb-i Bend (1912) ve Irak Ordusuna Hitâb (1919). Ayrıca dinî konularda kaleme aldığı yazıları Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü’r-Reşâd dergilerinde yayımlanmıştır. Mezâhib ve Turuk- ı İslâmiyye Târihi isimli eserinde mezheplerin çıkış sebepleri, nübüvvet, dinî fırkalar gibi konular ele alınmıştır. Dokuz bendden oluşan Terkîb-i Bend dışındaki manzûmelerini mesnevi nazım biçimiyle kaleme almıştır. Bu çalışmada önce Haydarî-zâde İbrahim Hakkı Efendi’nin hayatına ve mensûr eserleri hakkında ulaştığımız bilgilere yer verilmiştir. Sonra şairliğine değinilmiş ve manzûm eserlerinin incelemesi yapılmıştır. Lamartine’den çevirisi olan Garbdan Şarka, Terkîb-i Bend ve Irak Ordusuna Hitâb isimli eserlerinin tam metni çalışmaya dâhil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Haydarî-zâde, Rü’yâ, Garbdan Şarka, Terkîb-i Bend, Irak Ordusuna Hitâb.

Abstract
Haydarî-zâde İbrahim Efendi Haydarî-zâde Âsım Efendi’nin oğludur. 1280/1863-1864 yılında Erbil’de dünyaya gelmiştir. Devlet kademesinde değişik görevlerde bulunmuştur. En önemli görevi ise dört kez ifa ettiği şeyhülislâmlıktır. Ömrünün son döneminde Bağdat’a gelmiş ve burada 1930 yılının Aralık ayında vefat etmiştir. Haydarî-zâde İbrahim Efendi’nin basılmış mensûr ve manzûm eserleri şunlardır: Mezâhib ve Turuk-ı İslâmiyye Târihi (1919), Rü’yâ (1911), Garbdan Şarka (1911), Terkîb-i Bend (1912) ve Irak Ordusuna Hitâb (1919). Ayrıca dinî konularda kaleme aldığı yazıları Sırât-ı Müstakîm ve Sebîlü’r-Reşâd dergilerinde yayımlanmıştır. Mezâhib ve Turuk- ı İslâmiyye Târihi isimli eserinde mezheplerin çıkış sebepleri, nübüvvet, dinî fırkalar gibi konular ele alınmıştır. Dokuz bendden oluşan Terkîb-i Bend dışındaki manzûmelerini mesnevi nazım biçimiyle kaleme almıştır. Bu çalışmada önce Haydarî-zâde İbrahim Hakkı Efendi’nin hayatına ve mensûr eserleri hakkında ulaştığımız bilgilere yer verilmiştir. Sonra şairliğine değinilmiş ve manzûm eserlerinin incelemesi yapılmıştır. Lamartine’den çevirisi olan Garbdan Şarka, Terkîb-i Bend ve Irak Ordusuna Hitâb isimli eserlerinin tam metni çalışmaya dâhil edilmiştir.

Keywords
Haydari-zade, Rüya, Garbdan Şarka, Terkib-i Bend, Irak Ordusuna Hitab.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri