• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 58
  Bugün Toplam : 82
  Genel Toplam : 511297

Süheyl ü Nevbahâr’da Kafiye Tasarrufları (2)
(Rhyme Savings in The Süheyl ü Nevbahar (2) )

Yazar : Sadettin Özçelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 605-628


Özet
Süheyl ü Nevbahâr, 14. yüzyılda Mesud bin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye aktarılmış, Eski Anadolu Türkçesinin önemli bir metnidir. Hacimli bir eser olması, dönemin dilini yansıtması, zengin kelime dağarcığına sahip olması gibi özellikleri bu mesneviyi değerli kılmaktadır. Bu tür metinler dilin söz varlığına tanıklık eder. Bu metinlerde dilin tarihte bıraktığı ögeleri, dil içi gelişimin nasıl sürdüğünü tespit etmek mümkündür. Yine tarihî metinler sayesinde dilin kelimelerini yapı bakımından açıklamak ve üzerinde etimoloji çalışmaları yapmak mümkün olabilir. İşte tarihî metinler bu nedenle Türk Dili ve Edebiyatı araştırmacıları açısından hep incelenmeye ve araştırılmaya değer görülmüştür. Metinlerde görülebilecek bir başka konu ise yazılı eserlerin şekil özellikleridir. Manzum veya mensur edebi metinlerin yapısını, ahenk ve üslup özelliklerini metinlerde görüp incelemek mümkündür. Ayrıca edebî eserlerde geleneğin nasıl sürdürüldüğünü, hangi konulara önem verildiğini tespit etmek de mümkündür. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr metni üzerinde hazırlamakta olduğumuz çalışma sürerken tespit ettiğimiz kafiye tasarrufları konusu üzerinde yeniden ve daha ayrıntılı örneklerle durulmaktadır. Bu örneklerin tarihî metin okumaları için önemli bir anahtar teşkil ettiğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Anahtar Kelimeler
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr, kafiye tasarrufları.

Abstract
Süheyl ü Nevbahar is an important text of the Old Anatolian Turkic, which was transmitted to Persian Turkic by Mesud bin Ahmed in 14th century. The fact that it is a massive work, reflecting the language of the period, having rich vocabulary, makes this text valuable. Such texts testify to the vocabularies of the language. In these texts it is possible to determine how the language leaves history, how language development continues. For this reason, historical texts have always been regarded as worthy of investigation and investigation in terms of Turkish Language and Literature researchers. Another subject that can be seen in texts is the shape features of written works. It is possible to see and examine the structure of the verse or the official literary texts in harmony and style. It is also possible to determine how the tradition is preserved in literary works and which topics are important. It is here that we have been preparing this paper on Süheyl ü Nevbahar's text, and we have researched again the rhyme savings issues that we have identified in more detail. It should also be noted that these examples constitute an important key for the reading of historical texts.

Keywords
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr, rhyme savings.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri