• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 173
  Genel Toplam : 512194

Baykara Meclisinden Yansımalar: -Edebî Meclisler 1-
(Reflections from Baykara's Gathering -Literary Gatherings 1- )

Yazar : Ahmet Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 541-562


Özet
Türk kültür ve medeniyetinin teşekkül edip gelişerek tekâmüle ulaştığı coğrafî mekânların başında hiç şüphesiz Maveraünnehir ve Türkistan bölgesi gelmektedir. Bunda bu bölgelerde hüküm süren Türk asıllı sultanlar, devlet erkânı ve hali vakti yerinde olan ilim-irfan sahibi kimselerin tertip ettiği ve daha sonra “Baykara Meclisleri” olarak genel kabul gören edebiyat ve kültür meclislerinin önemi çok büyüktür. Oluşturulan bu tip meclislerin hüviyetini bize aktaran en önemli eserlerden birisi hiç şüphesiz Zeynuddîn Mahmûd-ı Vâsıfî’nin Bedâyi’u’l-vekâyi’ isimli kitabıdır. Bu çalışmada, Buhârâ’da 14 Şubat 1514 tarihinde ve daha sonraki günlerde tertip edilen ve bu eserin müellifi Vâsıfî tarafından aktarılan edebî meclislere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
meclis, Baykara meclisi, şiir, lügaz, muamma, hikâye, ödül

Abstract
Maveraünnehir (Mâwarâ’ an-Nahr/Transoxania) and the Turkistan regionareamong the leading geographical regions where the Turkish culture and civilization have been formed and developed. The Turkish sultans who ruled those lands, their high official sandeducatedelites of the society woul dorganise meeting storecite and discusspoetry, which were later known as the Baykara Meclisleri (literary gathering sorganised by Baykara), and those gatherings had greatin fluence on the formative period of Turkish culture and civilization in thoselands. The Bedâyi’u’l-vekâyi by Zeynuddîn Mahmûd-ı Vâsıfî is one of the important workswhich gives information about the characteristics of those meetings. This article will examine the literary gathering smentioned in Vâsıfî'swork, with a particularfocus on theonedatedto 14 February 1514, and some other sorganised in thefollowing days.

Keywords
majlis, literarygatherings of Bayqara, poetry, lügaz, muamma, story, award

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri