• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 69
  Bugün Toplam : 95
  Genel Toplam : 511310

XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul’da Yaşanan Maddî Müzâyaka ve Bunun Sosyal Hayattaki Yansımalarına Işık Tutan Bir Ramazaniyye
(A Ramadaniyye Shedding Light on the Scarcity in the XVIII. Century Istanbul and Its Effects on Social Life )

Yazar : Göker İnan    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 21
Sayfa : 299-324


Özet
Osmanlı edebiyat sahasında kaleme alınan bazı eserlerde sosyal hayatın izlerini yakalamak mümkün olabilmektedir. Kimi şairler ramazan ayının gelişi münasebetiyle “ramazaniyye” adı altında manzumeler kaleme almışlar ve bu maneviyat dolu ayın insanlar üzerindeki tesirini şiirlerinde işlemişlerdir. Bunlardan biri de XVIII. yüzyılın ilk yarısında müderrislik yapan Abdülbâkî Efendi’dir. Onun manzumesinde dikkat çeken taraf ise o dönemde İstanbul’da ihtiyaç maddelerinde yaşanan sıkıntıyı ve bunun sosyal hayata yansımalarını edebî bir dille tasvir etmesidir. Abdülbâkî Efendi şiirinde canlı bir tasvir yapmış, sırası düştükçe diyaloglara da yer vermiştir. Sözü güçlendirmek için kullandığı ve o zamandan günümüze intikal eden bazı deyim ve söz kalıpları da dikkat çekicidir. 131 beyitlik bu manzume daha sonra devrin sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa’ya takdim edilmiştir. Makalemizde XVIII. asrın ilk yarısında İstanbul’da yaşanan maddî müzâyakanın dönem kaynaklarına nasıl yansıdığı gösterilmiş ve ramazaniyyenin tam metni verilerek dikkat çekici tarafları tahlil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ramazaniyye, Hekimoğlu Ali Paşa, Osmanlı Devleti’nde sosyal hayat, XVIII. yüzyıl

Abstract
It is possible to catch the traces of social life in some works written in the field of Ottoman literature. Some poets had written poems under the name of "Ramadaniyya" with advent of holy Ramadan and they had worked on the influence of this spiritual month on people. One of them was Abdulbaki Effendi who was a mudarris in the first half of 18th. century. But the remarkable aspect of his poem was describing the scarcity of neccessaries and its effects on the social life of the Ottoman Empire with a literary style. Abdulbaki Effendi used a rich depiction in his poem and inclued dialogues as well when the occasion arosed. Idioms and expressions are used to enpower the word which extanted until today are remarkable. Later, that poem with 131 couplet are presented to grand vizier Hekimoglu Ali Pasha. This article shows the reflection of famine which was in the first half of 18th century on Ottoman chronicles and archive records. Full text of "Ramadaniyya" is given and the remarkable sides are analyzed.

Keywords
Ramadaniyye, Hekimoglu Ali Pasha, social life in the Ottoman Empire, XVIII. century

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri