• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 111
  Genel Toplam : 512331

Aşkî’nin Heft Peyker Mesnevisinde Bulunan Deyimler Üzerine
(About The Idioms In Askî’s Heft Peyker Masnavi )

Yazar : Aslı Aytaç    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 101-118


Özet
XV. yüzyıl şairlerinden Aşkî’nin Heft Peyker mesnevisi Nizâmî-i Gencevî’nin aynı adlı eserinin ufak farklarla bir tercümesidir. Yazım yılı 861/1456-57’dir. Tek yazma nüshası İngiltere British Library’de bulunmaktadır. Eser, Anadolu sahasında Nizâmî’nin Heft Peyker’inden yapılan bugün eldeki ilk tercüme olması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Bu yönüyle Aşkî’den sonra meydana getirilen Heft Peyker mesnevilerine örnek teşkil etmektedir. 5043 beyit ihtiva eden metin aruzun “fâ^ilâtün fâ^ilâtün fâ^ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Deyimler, günlük konuşma dilinin imkânlarıyla, kelimelerin gerçek anlamlarından az çok sıyrılarak meydana getirdiği kalıplaşmış ifadeler olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, Aşkî’nin eserinde yer alan deyimler tespit edilerek Nizâmî’nin Heft Peyker’indeki deyimlerle bir karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre, deyimlerin orijinal metinde bulunup bulunmadığı ve çeviri olanların da tercümesinin ne şekilde yapıldığına iki metinden örneklerle işaret edilmiştir. Ek olarak, Aşkî’nin tamamen Türkçe kelimelerden oluşan deyimleri sıralanmış ve Aşkî’nin eserinde bulunup Nizâmî’nin bulunmayan deyimlere de işaret edilmiştir. Bu çalışmayla, şairin tercüme yaparken orijinal metne ne kadar sadık kaldığı, nerelerde değişikliğe ve eklemelere gittiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Aşkî, Heft Peyker, deyim, mesnevi, tercüme.

Abstract
Askî's Heft Peyker mesnevi from fifteenth century is a translation with slight differences of the Nizâmî-i Gencevî’s Heft Peyker. The year of writing is 861 / 1456- 57. The single manuscript is in the British Library in London. The work has a separate prescription in that it is the first translation available today from Nizâmî's work in Anatolia. With this aspect, this study is an example for the other poets who writes Heft Peyker after Aşkî. The text containing 5043 couplets is written in the measure of “fâ^ilâtün fâ^ilâtün fâ^ilün”. Idioms can be defined as the stereotyped expressions that ocur with the possibilities of daily speech. In this study, the expressions in Askî's work were identified and compared with the expressions in Nizâmi's work. Accordingly, examples have been pointed out from two works as to whether or not the idioms are in Nizâmî’s work and which translation methods used for them. In addition, idioms composed of Turkish words in Askî are listed and idioms are found in Askî and are not included in Nizâmi's work have been identified. With this work, it was revealed that how faithful the poet and where he went to change when he translate from the original text.

Keywords
Aski, Haft Paikar, Heft Peyker, masnavi, idiom, expression, translation.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri