• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı düzenlenecektir!..

  24. Sayımız için makale gönderim son tarihi 15 Mayıs 2020'dir!..

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

  ÖZEL SAYILAR: 11 ve 12. sayılarımız "Prof. Dr. Orhan Bilgin Armağan Sayıları" olarak  yayımlanmıştır. Bu sayılar Doç. Dr. Üzeyir Aslan ve Dr. Ümran Ay editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

  10. sayımız "Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Hatıra Sayısı" olarak yayımlanmıştır. Bu sayı Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Sebahat Deniz editörlüğünde hazırlanmıştır. Kendilerine dergimiz adına teşekkür ederiz.

   

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 5
  Bugün Toplam : 104
  Genel Toplam : 332418

Yûsuf u Züleyhâ Mesnevilerinde Rüyaların Amaç ve İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme
(Purpose and Functions of Dreams in Yusuf u Züleyha Masnavis )

Yazar : ülkü akçay  Enis Tombul  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 20
Sayfa : 1-50


Özet
Rüyanın, antik medeniyetlerden beri günlük hayat, kutsal metinler, edebiyat gibi farklı sahalarda çeşitli amaç ve işlevleri olmuştur. Rüya, genelde gayb bilgisine erişmede bir araç olarak görülüp ona belli bir kutsiyet atfedilegelmiştir. Yusuf peygamberin peygamberliğinin rüyayla başlaması ve rüya tabir ilmiyle teçhiz edilmesinin, bu kutsiyeti pekiştirdiği düşünülebilir. Rüya motifinin özellikle Yusuf u Züleyha mesnevilerinde tahkiyede sıkça başvurulan, çeşitli amaç ve işlevleri olan bir öğe olduğu görülmektedir. Süle Fakih, Şeyyad Hamza, Darîr, Garîb, Hamdî, Hatâyî, Kemalpaşazade, Taşlıcalı Yahya ve Gubârî’nin bu çalışmada incelenen mesnevilerinde bu amaç ve işlevlerin gelecekten haber verme ve harekete geçirme, şimdiki zaman bilgisi verme, âşık etme, müşkülün halli/öğüt verme olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yûsuf u Züleyhâ, mesnevi, rüya, motif.

Abstract
Dreams had various purpose and functions in different fields such as daily life, holy books and literature, starting from the ancient civilizations. They have been usually seen as media to reach to the knowledge of the unknown and hence a certain sacredness has been credited to dreams. Prophet Joseph’s initiation to the prophecy through a dream and his being endowed with dream interpretation ability can be seen as the components that enhance dream’s sacredness. Dream, as a motif, especially can be observed as a frequently used element with various purpose and functions in the narration of Yusuf u Züleyha masnavis. We have distinguished these purpose and functions as to give the knowledge of the future and to trigger the character for a certain action, to give the knowledge of the present, to make the character fall in love with someone, to overcome a difficult situation/to give advice to the character, in the masnavis of Süle Fakih, Şeyyad Hamza, Darîr, Garîb, Hamdî, Hatâyî, Kemalpaşazade, Taşlıcalı Yahya and Gubârî that we have gone through for this paper.

Keywords
Yusuf u Züleyha, masnavi, dream, motif.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri