• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 33
  Bugün Toplam : 130
  Genel Toplam : 510401

Bâkî Dîvânı’nda Bahâriyye
(Bahar, bahâriyye, Bâkî, gazel, kaside, Divan şiiri. )

Yazar : Zeynep ÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 217-254


Özet
Baharı konu edinen manzumeler olan bahâriyyeler klasik Türk edebiyatında rağbet gören türlerin başında gelmektedir. Baharın güzellikleri, doğanın yeniden canlanışı, insanlarda doğanın yenilenmesiyle paralel olarak ortaya çıkan mutluluk ve ferahlama, bunun sonucu olarak kurulan eğlence meclisleri bahâriyyelerde zengin hayaller ve benzetmelerle tasvir edilmiştir. Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen Bâkî de bahâriyye türünde şiirler yazmıştır. Çoğu klasik şairin aksine tevhit, münacat, na’t gibi türlerde eser vermeyen Bâkî şiirlerinde daha çok aşk, şarap, eğlence meclisleri gibi hayatın tadını çıkarmaya yönelik konular işlemiştir. Bu nedenle içerik olarak şairin edebi kişiliğine oldukça uygun olması dolayısıyla Bâkî pek çok bahâriyye yazmıştır. Çalışmada Bâkî’nin divanında yer alan kasidelerin teşbib bölümleri ve gazeller incelenmiş, bunlardan bahâriyye hususiyetleri taşıyanlar tespit edilip incelenmiştir. Bahâriyyeye benzeyen ancak konu bütünlüğünün bulunmaması ya da şiirdeki esas konunun bahar olmaması gibi nedenlerle bahâriyye türüne dâhil edilmeyen şiirlere ise değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler


Abstract
Bahariyyes which are about springtime are among the most popular literary genres in classical Turkish literature. The beauties of spring, the revitalization of nature, the happiness and refreshing that emerged in parallel with the renewal of nature in humans and the entertainment gatherings which are formed as a result of this, have been portrayed by using rich images and metaphors in bahâriyyes. Being considered as one of the greatest poets of classical Turkish literature, Baki also wrote poems in the literary genre of bahariyye. Contrary to most classical poets, Baki who had never written poems in tevhit, münacat and na’t genres -which are religious genres- mostly treated the subjects of love, wine, entertainment gatherings, the enjoyment of life in his works. For this reason, as its content being quite suitable for Baki’s literary persona, he has written many bahariyye poems. In this study, teşbib sections of kasides and all gazels are examined and the ones that can be considered as bahariyyes are identified and examined. The poems that resembled bahariyyes but not included in the study for various reasons are also mentioned.

Keywords
Spring, bahariyye, Baki, gazel, kaside, Divan poetry.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri