• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 31
  Bugün Toplam : 73
  Genel Toplam : 511494

İzâkî ve Şiirleri
(Izâkî and His Poems )

Yazar : Ahmet İÇLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 169-192


Özet
Tarihsel süreçte kaleme alınmış altı yüz yıllık geçmişi barındıran metinlerin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması klasik Türk edebiyatı ile meşgul olanlar için önemli çalışma alanları arasındadır. Özellikle edebî metinleri ve manzumeleri barındıran mecmua çalışmaları, yeni şairlere veya şairlerin yeni şiirlerine ulaşılmasında önemli katkılar sunmaktadır. Osmanlı coğrafyasında Arap harfli Türkçe yazılı birçok yazma eser, Türkiye kütüphanelerinin yanı sıra dünyanın farklı kütüphanelerinde de görülebilmektedir. Bu eserlerin/ mecmuaların tasnifi ve tanıtımı oldukça önemlidir. Kâsımî tarafından M.1625 yılında yazımı tamamlanan, “Bahru’l-Maarif” ve “Sandukatu’l-Maarif” olarak isimlendirilen mecmua, barındırdığı metinler ve tertip özellikleri açısından kayda değer bir eserdir. Bununla birlikte tezkirelerde ve biyografik eserlerde adına rastlamadığımız bazı şairlere ait manzumeleri ihtiva eden eser, edebiyat tarihine ışık tutacak önemli bir kaynak mahiyetindedir. Mecmuada İzâkî mahlaslı şaire ait birçok manzume bulunmaktadır. Eserde tertip edilen karma şairler divanının ilk şiiri de İzâkî’ye aittir. Bakî, Fuzûlî ve Ruhî’ye nazire şiirleri bulunan şairin bir kasidesi ve bir tahmisi de bu mecmuada yer almaktadır. İzâkî’nin kendi hattıyla derlediği bir şiir mecmuasına da ulaşmış bulunmaktayız. Mecmuada geçen kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla M. 1630 yılında hayatta olan şairin bu mecmuasında kendisine ait şiirler de yer almaktadır. Çlışmamızda İzâkî mahlaslı şair, eldeki bilgiler ışığında kısaca tanıtılıp mecmuası hakkında tanıtıcı bilgiler sunulduktan sonra mecmuada geçen manzumeleri/şiirleri ve Kasımî mecmuasında geçen diğer şiirlerinin de matla beyit ve bendleri yeni yazıya aktarılmış haliyle verilecektir.

Anahtar Kelimeler
İzâkî, Kasımî, Bahru’l-Maarif, Mecmua

Abstract
it is one of the most important missions to unearth and define the texts which contains 600 years of history in the historical period for those who are in the field of classical Turkish literature. Mecmua studies, which especially contain literary texts and poems, offer important contributions in reaching new poems of poets or poets. A lot of manuscripts in Turkish written with Arabic letters in Ottoman geography could be seen in different libraries of the world besides libraries in Turkey. Dissectioning and defining of these works/mecmuas are very important missions. Because, every mecmua certainly has a small detail to clear to the history up. The mecmua written by Kasımî which is called as well “Bahru’l-Maarif” and “Sandukatu’l-Maarif” in 1625 (A.D) is a significant work in terms of included texts and contexture features. In addition to this, the work is a mean of important source that clears to literature history which includes some poet’s poems we don’t usually encounter with names in biographic works and collection of biographies. Many poems in the mecmua belongs to a poet whose nickname is İzâkî. The first poem of the divan of the mixed poets in the mecmua also belongs to Izâkî. This poet’s one ode and one quintet are existed in this magazine who has parallel poems to Bakî, Fuzûlî and Ruhî. In consequence of our researches a poem magazine that İzâkî compiled his own handwriting. As far as understood from the records in the mecmua, there are his own poems who was still alive in A.D 1630. In this article, poet İzâkî’s poems will be given with new alphabet after informing about his mecmua within the light of available datas.

Keywords
İzâkî, Kasımî, Bahru’l-Maarif, Mecmua.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri