• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 107
  Genel Toplam : 512327

Nazımdan Nesre Anlatımın Dönüşümü: Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ Örneği
(Conversion of Narration From Poetry to Prose: Example of Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ )

Yazar : Mehmet GÜRBÜZ  TUBA DURMUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 147-168


Özet
Bu çalışmada Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ örneği üzerinden manzum bir metnin nesre aktarılma sürecinin araştırılması amaçlanmaktadır. Aynı metnin manzum ve mensur biçimlerindeki anlatım özellikleri ve anlatımdaki farklılaşan yönler araştırılacaktır. Bu çerçevede iki metnin tamamı karşılaştırılarak kelime, ibare, cümle ve metin düzeyindeki farklılıklar tespit edilmeye ve yine metinlerdeki ortak noktalar da belirlenmeye çalışılacaktır. Yapılan karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan benzerliklerden ve farklılıklardan hareketle manzum ve mensur metin yazar ve okurlarının önceliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bir yandan Dâsitân-ı Ferruh u Hümânın kaynağının Işknâme olduğuna dair işaretler ortaya konacak bir yandan da metnin ne ölçüde özgün olabildiği sorgulanacaktır. Dâsitân- ı Ferruh u Hümâ, olay örgüsü, şahıslar, zaman ve mekân gibi hususlarda kaynak metin olan Işk-nâme ile tamamen örtüşmektedir. Bununla birlikte kelime kadrosunun değişmesi, anlatımın dönemin üslup ve anlayışına göre yer yer genişleyip bazen de daralması, dilinin ve üslubunun üretildiği dönemin anlayışına uygun olarak dönüşmesi gibi hususlar açısından da kendine özgü bir eser olarak kabul edilebilir. dönüşmesi gibi hususlar açısından da kendine özgü bir eser olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler
manzum, mensur, Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ, Işknâme

Abstract
In this study, it’s aimed to examine the process of poetical text’s being transferred into the prose by means of the literary work considering Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ as an example. Furthermore it’s aimed to analyze the narration features and varying aspects in narration in poetical and prose styles. Within this framework, by comparing these two texts, it’s aimed to determine the variations at the level of words, expression, sentence and text and identify the common points in texts. Based upon to the similarities and contrasts that are composed at the end of the comparison of two texts, its aimed to specify the priorities of writers and readers of both poetical and prose texts. On the one hand, this study reveals the signs that the source of Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ is another literary work called Işk-nâme and on the other hand it’s being questioned to what extent the text is original. Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ completely consists with Isk-nâme, which is the source text in matters such as fiction, characters, time and space. Nonetheless it can also be regarded as a unique work in terms of things like words, expanding and sometimes narrowing the narration depending on the style of the period, conversion of the language and style in accordance with the period in which it was produced.

Keywords
poetical texts, prose texts, Dâsitân-ı Ferruh u Hümâ, Işk-nâme

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri