• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 70
  Genel Toplam : 511491

Rifâ’î’nin Bülbül-nâmesi Üzerine Bir İnceleme
(Analysis on Rifâ'î's Bülbül-nâme )

Yazar : Fazile EREN KAYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 19
Sayfa : 59-76


Özet
Divan edebiyatında âşığın sevgiliye duyduğu aşk, bu aşktan dolayı çektiği acı ile sevgilinin güzelliği ve acımasızlığı pek çok mazmunla anlatılmıştır. Şem-pervane, gülbülbül, kumru-çınar gibi mazmunlar çoğunlukla doğadan ve günlük hayatın içinden seçilmiştir. Bunlar içerisinde en yaygın olan şüphesiz gül ve bülbüldür. Gül sevgilinin pek çok güzellik öğesinin benzetmeliğidir. Aynı zamanda Hz. Muhammed’in simgesi olarak da edebiyatımızda ayrı bir öneme sahiptir. Güllere düşkün olan bülbül ise divan şiirinde aşığın timsalidir. Güllerin arasında sabahtan akşama kadar öten bu kuş ve gül arasında bir bağ olduğu düşünülmüştür. Divan şairleri gül-bülbül ilişkisine eserlerinde çokça değinmişlerdir. Ayrıca bu konuda müstakil eserler de vermişlerdir. Gül-bülbül hikâyesini anlatan ilk eserin İran edebiyatından Attar’a ait olduğu ve bu hikâyenin İran’dan Araplara, Araplar kanalıyla da Avrupa’ya yayıldığı düşünülmektedir. Türk edebiyatındaki ilk Gül ü Bülbül eserinin ise Mevlânâ’ya ait olduğu bilinmektedir. İkinci eser ise Rifâî’nindir. Çalışmamızda Rifâî’nin Bülbül-nâmesi şekil ve muhteva yönünden ele alınmış ve Alex Olrik’in Epik Kanunlar Teorisi’ne göre incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rifâ’î, Bülbül-nâme, Gül ü Bülbül, Mesnevi

Abstract
In Divan literature many mazmuns are used to describe the relationship between lover and beloved. The most common one is certainly ‘the rose and the nightingale’. Rose is a symbol for beloved’s many beauty elements. At the same time rose is also important in our literature as a symbol of the prophet Muhammed. In Divan poetry, nightingale that is fond of rose is the symbol of the lover. There is a belief about special relationship between the rose and the bird crowing among the roses daylong. Divan poets mention rose- nightingale relationship in their works. In addition to that they wrote books about that topic. It is known that the first Rose and Nightingale work belongs to Mevlana. Second one belongs to Rifâî. In this article Rifâî’s Bülbül-nâme is analysed in terms of form and content and it is treated according to Alex Olrik’s Theory of Epic Laws.

Keywords
Rifâ’î, Bülbül-nâme, Rose and Nightingale, Masnavi

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri