• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 25
  Bugün Toplam : 9
  Genel Toplam : 587703

Son Dönem Osmanlı Aydınlarında Farsçanın Tesiri ve İbnülemin Mahmud Kemal (ö. 1957) Örneği
(The Influence of Persian Language on Intellectuals During Ottoman Empire’s Last Period and Ibnü`l-Emin Mahmud Kemal )

Yazar : Nurettin Gemici    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 15
Sayfa : 167-194


Özet
Farsça, Selçuklu ve Gazneliler gibi Türklerin kurduğu devletlerde yazı dili olarak kullanılmıştır. Hükümdarların bazı zaferleri Şehname tarzında yazılmış, sünnet ve evlilik gibi törenler Farsça olarak minyatürlere işlenmiştir. İran ile yüzyıllarca süren savaş ve düşmanlık bile bazı Osmanlı padişahlarının Farsça şiirler yazmasına engel olmamıştır. Osmanlı sarayında İran asıllı pek çok sanatçı bulundurulmuş ve sanatlarını burada icra imkânı sağlanmıştır. Kültür ve sanat çalışmalarına paralel olarak, Fars dilinin öğrenimi için gerekli kitaplardan olan pek çok Farsça gramer ve sözlük çalışmaları da aralıksız olarak devam ettirilmiştir. Son dönem Osmanlı ulemasından olan İbnülemin Mahmud Kemal İnal da Farçanın tesirinde kalan aydınlarımızdan biridir. İbnülemin Mahmud kemal İnal’ın Osmanlı Devletinde Son Sadrazamlar isimli eserinde yer alan Farsça beyit ve deyişleri bir araya getirilince Farsçanın o dönem aydınları arasındaki kuvvetli etkisi açıkça görülebilmektedir. Farsçanın Osmanlı dönemindeki etkisi farklı çalışmalarda incelenmiştir. Burada, son devir Osmanlı aydınlarında Farsçanın tesiri ve İbnülemin’in hayatı ve eserlerinden kısaca söz edildikten sonra onun Farsçaya olan ilgisi, Son Sadrazamlar adlı eserindeki örneklerden hareketle ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İbnülemin Mahmud Kemal, Son Sadrazamlar, Farsçanın etkisi.

Abstract
Many Turkish rulers like Seljuks or Ghaznavids used Persian as a written standard language. In Shah-Name books the Sultan’s victories were recorded. Celebrations on the occasions of a circumcision or wedding were depicted in Persian miniature. In spite of the wars and hostilities continuing for centuries between the two Empires, some of the Ottoman Sultans wrote poems in Persian language. Many Persian artists stayed in the Palace and pursued their activities there. Besides these occupations, language was being also investigated scientifically and works on grammar and dictionaries were being published. The number of these books is incredibly high. Besides that, commentaries and explanations, footnotes to the monumental Persian works, as well as books about this must not be omitted. The numerous publications of İbnülemin Mahmud Kemal İnal in which he has critically disputed with predominantly historical Turkish coevals pointed out mistakes and or incomplete representation of historical persons or connections and conducted a corresponding correction. Sometimes he wrote a hole opus to disprove such a mistake. Ibnü’l-emin Mahmud Kemal Inals work: „The Ottoman Empires last vizier“ involves persian poetries and maxims. It’s exemplary for other intellectual people’s works in time of Ottoman Empire. This indicates to influence of persian language. The influence of Persian language to Ottoman people was tested in different works. The short explanation shows the authors Ibnü`lemin Mahmud Kemal Inals life, work and interest to Persian language.

Keywords
Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, The Ottoman Empires last vizier, Influence of Persian language.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri