• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  28. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 5
  Genel Toplam : 587376

Müellifi Bilinmeyen Bir Hikâye Külliyatı: Menâkıb-ı Hamsîn
(A Story Collection which Author Unknown: Menâkib-i Hamsîn )

Yazar : OSMAN ÜNLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 503-524


Özet
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 1279 numarada kayıtlı olan Menâkıb-ı Hamsîn, çeşitli hilelerin anlatıldığı bir hikâye külliyatıdır. Bu kitapta iki fasıl halinde toplam altmışaltı hikâye bulunmaktadır. İlk fasılda hükümdarlara ve bilginlere dair hilelerin konu edildiği hikâyeler yer almaktadır. İkinci fasıl ise esnaf, hırsız, kadın ve hayvanların hilelerini içeren hikâyelere ayrılmıştır. Adı bilinmeyen müellif, bu hikâyeleri önceki dönemlerde kaleme alınan eserlerden veya duyduğu olaylardan meydana getirmiştir. Menâkıb-ı Hamsîn’in asıl önemi, içinde yer alan yerli ve mahalli ögeler de barındıran telif hikâyelerdir. Bazı tarihi kişiliklerin de içinde yer aldığı hikâyeler sosyal tarih açısından önemli birer belge olarak görülmektedir. Bu hikâyeler edebiyatın sosyalliği ve yerliliği açısından da dikkate değerdir. Bu makalede, Menâkıb-ı Hamsîn hakkında genel bilgiler verilmiştir. Eserin nüshası, adı, sunulduğu kişi makalede tartışılmıştır. Hikâyelerin birer cümleyle muhtevaları hakkında bilgi verilmiş ve kendisinden önceki eserlerle ortak olan hikâyeler tespit edilmiştir. Ayrıca makalenin sınırı dâhilinde kişi, mekân ve zaman özelliklerinden kısaca bahsedilmiştir. Makalenin sonunda ise eserdeki yerli ve mahalli özellik taşıyan hikâyelerden biri örnek olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Menâkıb-ı Hamsîn, hikâye, hileler.

Abstract
Menâkib-i Hamsîn which listed Library of the Topkapı Palace Museum Hazine 1279 recorded is a corpus of stories collected from various tricks. In this book there are two chapters and sixty six stories. In first chapter there are stories about the tricks of the rulers and the scholars. The second chapter is devoted to stories involving tradesmen, thieves, females and animals. The unknown author brought these stories from the events he heard or received works in previous periods. The importance of Menâkib-i Hamsîn is the original stories that also contain the local and native things in it. Stories in which some historical personalities are included are seen as important documents in terms of social history. These stories are also remarkable in terms of the sociality and locality of literature. In this article, general informations has been given about Menâkib-i Hamsîn. The copy of work, its name, the person to whom it was presented is discussed in the article. Informed about the contents of the stories one sentence and stories that common to previous works has been identified. In addition, within the bounds of the article has been mentioned person, place and time features. At the end of the article has been given as an example one of stories with local and native features.

Keywords
Menâkib-i Hamsîn, short story, ruses.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri