• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

  20 Mart 2020'den sonra gönderilen makaleler yoğunluktan dolayı 2020/GÜZ sayısı için değerlendirilmeye alınacaktır. Güz dönemi makale kabulü için ise çalışmalarınızı 01.07.2020 tarihinden sonra yüklemeniz gerekmektedir. 

  23. Sayımız yayımlanmıştır.

  24. Sayımız için araştırmacıların değerli çalışmalarını bekleriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 41
  Bugün Toplam : 547
  Genel Toplam : 376324

Süheyl ü Nevbahâr’da Kafiye Tasarrufları
(Rhyme Savings in The Süheyl ü Nevbahar )

Yazar : Sadettin Özçelik    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 18
Sayfa : 425-440


Özet
Türk Dili ve Edebiyatının önemli mesnevilerinden / metinlerinden biri de Süheyl ü Nevbahâr’dır. Bu mesnevi altı bin beyite yaklaşan hacimli bir eser olması, zengin kelime deyim vb. dil malzemesi içermesi nedeniyle Türkiye’de gerek Türk Edebiyatı alanında çalışanların gerekse Türk Dili alanında çalışanların ilgi odağı olmuş bir metindir. Böylesi hacimli tarihî metinler dilin gelişimine ve kendi içindeki değişimlere önemli derecede ışık tutar. Tarihî metinler dildeki kelimelerin, deyimlerin, atasözlerinin, söz kalıplarının geçmişten günümüze nasıl taşındığına tanıklık eder. Dilin tarihte bıraktığı ögelerin ve onların yerine kullanıma giren yeni ögelerin hangi dönemde kullanıma girdiğini, yani dil içi gelişimin nasıl sürdüğünü tarihî metinler gösterir. Aynı şekilde tarihî ve edebî bir metinde dilin farklı dönemleri içerisinde kullanılmış olan ses ve şekil özelliklerini söz sanatlarını da görmek mümkündür. İşte bu makalede Süheyl ü Nevbahâr metni üzerinde yapmakta olduğumuz yeni okuma çalışmaları sürerken kafiye tasarrufları konusu ile ilgili olarak tespit ettiğimiz örnekler sunulmakta ve tasarruflarla ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mesut Bin Ahmed, Süheyl ü Nevbahâr, kafiye tasarrufları.

Abstract
Süheyl ü Nevbahâr is one of the important Mesneves / texts of Turkish Language and Literature. This mesnevi is a work of volume approaching six thousand brains, rich vocabulary and so on. Language material in Turkey because of the Turkish literary field in the field of employees who are working in the field of Turkish language has become a center of attention. Such voluminous historical texts shed light on the development of language and the changes within itself. Historical texts testify to how the words, phrases, proverbs, and phrases on the earth are carried day by day from the past. Historical texts show in which era the language(s) left in the history and the new texts that replaced them came into use, ie how the language development progressed. In the same way, it is also possible to see the vocal and figurative characteristics of the vocabulary used in different historical and literary periods. In this article, while we are carrying out new reading exercises on Süheyl ü Nevbahar text, examples which we have found about rhyme savings are presented and explanations about saving are made.

Keywords
Mesut Bin Ahmed, Süheyl u Nevbahâr, rhyme savings.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri