• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  26. sayımız yayımlanmıştır. 2021 güz sayısı için çalışmalarınızı 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 16
  Bugün Toplam : 65
  Genel Toplam : 511486

Menâkıb-ı Kemâl Ümmî ve Bolu
(Menâkıb-ı Kemâl Ümmî and Bolu )

Yazar : Ramazan Sarıçiçek    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 17
Sayfa : 283-348


Özet
Menâkıbnâmeler edebiyatımızın nadide türlerindendir. Bu tür eserlerde bir velinin menkabevi hayatı anlatılır. Âşık/Derviş Ahmed’in Menâkıb-ı Kemâl Ümmî adlı eseri de bu tür eserlerden biridir. Menâkıb-ı Kemâl Ümmî’ye göre, XV. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Kemâl Ümmî Horasan’dan gelip Bolu’ya yerleşmiş ve burada vefat etmiştir. Eserde Kemâl Ümmî’nin menâkıbı vesilesiyle o dönemde yaşamış kişiler ve coğrafya hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmada menâkıbnâmede adı geçen şahıslar ve coğrafi mekânlar ele alınmış, bu bilgiler ışığında geçmişin aydınlatılmasına ve günümüzünse doğru anlaşılmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Menâkıbnâme, Âşık/Derviş Ahmed, Kemâl Ümmî, Bolu, XV. yüzyıl.

Abstract
Manaqibnames have a significiant place in Turkish Literature. In these types of works, epic life of a wali’s is descibed. Lovers/Darvish Ahmed’s book “Menâkıb-ı Kemâl Ümmî” is one of the works mentioned above. According to Menâkıb-ı Kemâl Ümmî, mystic poet Kemâl Ümmî came from Khorasan then settled and lived in Bolu province till his death. In this work, there are information about geography and people lived in that period on the occasion of Kemâl Ümmî’s manaqib. In this study, geographical locations and the people named in Menâkıbnâme are discussed. In light of these information, it is intended to contribute to the elucidation of the past and correct understanding of today.

Keywords
Manaqib/Menâkıb, Lovers Darvish Ahmed, Kemâl Ümmî, Bolu, XV. Century.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri