• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 23
  Bugün Toplam : 267
  Genel Toplam : 440064

Taşlıcalı Yahya Bey’in “Şah u Gedâ” Mesnevisinde Çevresel ve Olgusal Boyutuyla Mekân Tasvirleri
(Taşlicali Yahya Bey’in “Şâh u Gedâ” with Factual Environmental and Space Dimensions Description of the Masnavi )

Yazar : Handan Belli    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 14
Sayfa : 29-46


Özet
XVI. yüzyıl şairlerinden Taşlıcalı Yahya Bey’in beş mesnevisinden biri olan Şâh u Gedâ mesnevisi mahalli özellikler taşıyan telif bir eser olma özelliği yanında mekân tasvirleriyle de dikkat çekmektedir. Edebî eserlerde kahramanların varlık bulduğu ve hikâyenin gerçeklik yönünü sağlayan mekânlar, çevresel ve olgusal boyutuyla iki bölümde incelenmektedir. Çevresel mekân tasvirleriyle kahramanın varlık gösterdiği çevrenin tanıtılması, olgusal mekân tasvirleriyle ise kahramanın içinde bulunduğu ruh halinin gösterilmesi mümkündür. Şâh u Gedâ mesnevisinde çevresel mekân tasvirleri ve mesnevinin başkahramanı olan Gedâ’nın ruh halini yansıtmak amacıyla yapılmış olgusal mekân tasvirleri yer almaktadır. Bu bağlamda Şâh u Gedâ mesnevisinin çevresel ve olgusal mekân tasvirlerin ele alındığı bu makalede özelde Şâh u Gedâ mesnevisi genelde ise klasik Türk edebiyatı mesnevilerinde mekânın tasviri ve ontololojik anlamda mekân-varlık ilişkisi incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şâh u Gedâ, Yahya Bey, mesnevi, mekân, varlık.

Abstract
“Şâh u Gedâ”, one of the five masnavis of Yahya Bey of Taşlıca, in addition to being a copyrighted work with local characteristics, is significant with the spatial portrayals it contains. The spaces that the protagonists are embodied and provide the realistic aspect of the study could be examined in two sections of ambient and factual dimensions. Ambient spatial portrayals provide information on the environment that the protagonist exists, while factual spatial portrayals reflect the mood of the protagonist, which we could not observe physically. Together with ambient spatial portrayals, there are spatial descriptions to reflect the mood of Gedâ, the protagonist of the masnavi. Thus, in this study, which scrutinizes the ambient and factual spatial portrayals in the Şâh u Gedâ masnavi in particular, examines spatial portrayals in classical Turkish literature in general, and space-entity relationship ontologically.

Keywords
Şâh u Gedâ, Yahya Bey, masnavi, space, entity.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri