• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  25. sayımız yayımlanmıştır. 2021 bahar sayısı için çalışmalarınızı 10 Ocak 2021 tarihinden itibaren sistemimize yükleyebilirsiniz. Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 110
  Genel Toplam : 440642

Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat
(Tongue and Literature in the Period of Anatolian Seljuk State )

Yazar : Ahmet KARTAL    
Türü :
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 1
Sayfa : 95-168


Özet
Selçuklu hükümdarı Alp Arslan’ın 1071 tarihinde Malazgirt’te Bizanslıları bozguna uğratmasıyla, Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslâmlaşmasının uzun süreci başlamıştır. Malazgirt zaferini müteakip Anadolu’ya gelen Oğuz kitleleri, “dâru’l-cihâd” saydıkları Anadolu’yu Türkleştirmek ve İslâmlaştırmak için dinden aldıkları güçle savaşmışlar, Anadolu’nun derinliklerine kadar ilerleyerek, kendileri ile beraber, Türk dilini, kültürünü, örf ve idaresini de götürmüşlerdir. Artık Anadolu’nun bir Türk yurdu olmasının gayretleri içerisine girilmiştir. Bu yazının amacı, böyle bir ortamda Anadolu’da dil ve edebiyatın hüviyetini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler
Anadolu Selçuklu Devleti, dil, şiir, şâir, edebiyat.

Abstract
Islamization and Turkization of Anatolia began with defeat Byzantium in Malazgird in 1071 by Alp Arslan, the Seljukid Sultan. After Malazgird victory, the Oghuz Turkish groups came to Anatolia, regarded as dâru'lcihâd, in order to convert Anatolian people to Islam. They brought to Anatolia their language, culture and traditions. The aim of this study is to reveal the characteristics of the language and literature developed in Anatolia.

Keywords
State of Anatolian Selchukid, language, poem, poetry, literature.

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri