• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru!..

   

  Kıymetli yazarlarımız;

  29. sayımız yayımlanmıştır. 

  Göstediğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

  Dergimiz Uluslararası önde gelen indekslerden olan EBSCO tarafından artık taranmaktadır. 

  Dergimiz önde gelen indekslerden European Reference Index For Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI tarafından 2013 yılı sayılarımızdan itibaren taranmaya başlamıştır. 

  Dergimiz alanın önde gelen indeksleri arasında bulunan Modern Language Association (MLA) tarafından taranmaya başlamıştır.

  Dergimiz önde gelen indekslerden Directory of Research Journal Indexing (DRJI) tarafından artık taranmaktadır.

  Dergimiz Academic Resource Index kataloğu tarafından da taranmaya başlanmıştır. 

  Dergimiz 15. sayısından itibaren uluslararası hakemli bir dergidir. 

   

   


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 229
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 620652

‘Kalem Olsun Eli Ol Kâtib-i Bed-tahrîrin’ yahut Lügat-ı Cûdî’de Yer Alan Manzum Şevâhid Üzerine
(Üzerine/“May the Hand of That Author Who Writes Incorrectly Wither Like A Pen” or About the Verse Samples in Lügat-ı Cudi )

Yazar : Fatih Odunkıran  Bilal Alpaydın  
Türü :
Baskı Yılı : 201
Sayı : 13
Sayfa : 141-166


Özet
Lügat-ı Cûdî, İbrahim Cûdî Efendi (1863-1926) tarafından kaleme alınmış bir sözlüktür. Eser h. 1332 / m.1913 tarihinde Kitapçı Hamdi tarafından Trabzon’da neşredilmiştir. Lügat, ihtiva ettiği manzum ve mensur şevâhidle döneminde yazılmış lügatler arasında seçkin bir yere sahiptir. Lügat-ı Cûdî’nin yine aynı isim altında Türk Dil Kurumu tarafından 2006 yılında yapılan neşri, eseri ilim âleminin istifadesine sunmuş olmakla birlikte; sıkça karşılaşılan hatâyâ-yı fâhişe sebebiyle eserden ümit edilen fayda imkânsız bir hale gelmektedir. Bu makalede, Lügat-ı Cûdî’de yer alan Arabî yahut Fârisî manzum şevâhidin tercümeleri ile Türkçe manzum şevâhidde yer alan hatalar tespit edilmiştir. Muhtelif başlıklar halinde tasnif edilen bu hatalar, çalışmanın sonunda verilen bir “yanlış-doğru cetveli” ile tamamlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Lügat, Cûdî, Lügat-ı Cûdî, şevâhid, eleştiri.

Abstract
Lügat-ı Cudi (The Dictionary of Cudi) is prepared by İbrahim Cudi Efendi (1863-1926). It is published in Trabzon by Kitapçı Hamdi (Hamdi the Book Dealer) in 1913. The dictionary has a distinctive place amongst the dictionaries prepared at its time because of the verse and prose samples it contains. Lügat-ı Cudi, was published by Turkish Language Association in 2006 and presented to the use of scholars; however it is impossible to use it efficiently because of the inherent big mistakes. The mistakes in the translation of Arabic and Persian verse samples and the Turkish samples are identified in this article. These mistakes that are classified under several titles are completed with a “right / wrong table” at the end of the study.

Keywords
Lügat-ı Cudi (The Dictionary of Cudi) is prepared by İbrahim Cudi Efendi (1863-1926). It is publishe

Adres :İmrahor Mahallesi, Doğancılar Cad., Nu. 81 Üsküdar/İstanbul
Telefon :0216 342 62 02 Faks :
Eposta :info@devdergisi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri